ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

epiphany

IH2 P IH1 F AH0 N IY0   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -epiphany-, *epiphany*
English-Thai: Longdo Dictionary
epiphany(n) เป็นวันฉลองเทศกาลที่โหราจารย์ 3 คนจากทิศตะวันออก ได้นำของขวัญมาถวายแก่กุมารเยซู โดยทั่วไปแล้วตรงกับวันที่ 6 มกราคม , R. Christmas

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're supposed to be at Elton John's. Well, I was there for a minute or two and then I had an epiphany.ใช่ ฉันอยู่ที่นั่นซักหนึ่งหรือสองนาที แล้วก็รีบเผ่นออกมา Love Actually (2003)
So what was this epiphany?แล้วเป็นไงมาไงล่ะเนี่ย Love Actually (2003)
- Until you have an epiphany. - Okay. - Until you have an epiphany.จนกว่าเจ้าจะเกิดนิมิตนี้ The Simpsons Movie (2007)
What's an epiphany?นิมิตอะไรเหรอครับ The Simpsons Movie (2007)
Unless you have an epiphany... you will spend the remainder of your days alone.จนกว่าเจ้าจะเกิดนิมิตนี้ เจ้าต้องใช้ชีวิตที่เหลืออยู่แต่เพียงลำพัง The Simpsons Movie (2007)
Epiphany, epiphany, epiphany.นิมิต นิมิต นิมิต The Simpsons Movie (2007)
I had a kind of epiphany about it this morning.คุณควรต้องถอยออกไป แจ็คเก็ตนั่นดูดีนะ Chapter Fifteen 'Run!' (2007)
Well, that's a lovely epiphany.อ้อ เป็นการรู้ตัวเองที่ดีนี่ New Haven Can Wait (2008)
I need an epiphany.ฉันต้องการพิธีฉลองพระเยซู Not Cancer (2008)
You want to watch a grainy video and have an epiphany.คุณต้องการจะดูวิดีโอกระจอกให้มีฉากมหากาพย์หรือ Dying Changes Everything (2008)
In the 18 months since my mother died, the only epiphany I had was realizing that life just goes on.คุณก็ผิดหวังแล้ว 18 เดือนตั้งแต่แม่ผมตาย Kick-Ass (2010)
I had an epiphany of how to physically apply my theories of time travel.ทันใดนั้นผมก็เข้าใจว่าจะประยุกต์ ทฤษฎีของผมในการท่องเวลาได้ยังไง White Tulip (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
EPIPHANY    IH2 P IH1 F AH0 N IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Epiphany    (n) ˈɪpˈɪfəniː (i1 p i1 f @ n ii)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 epiphany
   n 1: a divine manifestation
   2: twelve days after Christmas; celebrates the visit of the
     three wise men to the infant Jesus [syn: {Epiphany},
     {Epiphany of Our Lord}, {Twelfth day}, {Three Kings' Day},
     {January 6}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top