ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

epilepsy

EH1 P IH0 L EH2 P S IY0   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -epilepsy-, *epilepsy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
epilepsy[N] โรคลมบ้าหมู

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
epilepsy(เอพ'พะเลพซี) n. โรคลมบ้าหมู, See also: epileptoid adj. ดูepilepsy

English-Thai: Nontri Dictionary
epilepsy(n) ลมบ้าหมู,โรคลมชัก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
epilepsy; sickness, fallingโรคลมชัก, โรคลมบ้าหมู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Epilepsyโรคลมชัก [TU Subject Heading]
Epilepsyลมบ้าหมู,โรค,ลมชัก,โรค,ลมบ้าหมู,โรคลมชัก,โรคลมบ้าหมู,อาการชัก,ลมบ้าหมู,การชักกระตุก [การแพทย์]
Epilepsy, Childhoodโรคลมชักในเด็ก [การแพทย์]
Epilepsy, Essentialลมบ้าหมูชนิดไม่ทราบสาเหตุ [การแพทย์]
Epilepsy, Focalจุดที่ทำให้ชัก [การแพทย์]
Epilepsy, Grand Malโรคลมบ้าหมูชนิดรุนแรง [การแพทย์]
Epilepsy, Idiopathicลมบ้าหมูชนิดไม่ทราบสาเหตุ [การแพทย์]
Epilepsy, Psychomotorลมชักแบบไซโคมอเตอร์ [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลมบ้าหมู[N] epilepsy, Thai definition: อาการหมดสติเป็นครั้งคราว และมักมีอาการชักเกร็ง น้ำลายเป็นฟอง มือเท้ากำ เป็นผลเนื่องจากสมองทำงานผิดปกติ
บ้าหมู[N] epilepsy, Syn. ลมบ้าหมู, Example: บางครั้งน้องมีอาการลมบ้าหมู แม่เลยไม่ให้ไปเข้าค่าย, Thai definition: อาการหมดสติเป็นครั้งคราว และมักมีอาการชักเกร็ง น้ำลายเป็นฟอง มือเท้ากำ เป็นผลเนื่องจากสมองทำงานผิดปกติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้าหมู[n.] (bāmū) EN: epilepsy   
ลมบ้าหมู[n.] (lombāmū) EN: epilepsy   FR: épilepsie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
EPILEPSY    EH1 P IH0 L EH2 P S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
epilepsy    (n) ˈɛpɪlɛpsiː (e1 p i l e p s ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
癫痫[diān xián, ㄉㄧㄢ ㄒㄧㄢˊ, / ] epilepsy, #16,625 [Add to Longdo]
[xián, ㄒㄧㄢˊ, / ] epilepsy; insanity, #55,634 [Add to Longdo]
羊角风[yáng jiǎo fēng, ㄧㄤˊ ㄐㄧㄠˇ ㄈㄥ, / ] epilepsy, #186,031 [Add to Longdo]
惊痫[jīng xián, ㄐㄧㄥ ㄒㄧㄢˊ, / ] epilepsy [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジャクソン癲癇[ジャクソンてんかん, jakuson tenkan] (n) (uk) Jacksonian epilepsy [Add to Longdo]
外傷性癲癇[がいしょうせいてんかん, gaishouseitenkan] (n) traumatic epilepsy [Add to Longdo]
癲癇[てんかん, tenkan] (n) (uk) epilepsy; epileptic fit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  epilepsy
      n 1: a disorder of the central nervous system characterized by
           loss of consciousness and convulsions

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top