ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

epidermis

EH2 P AH0 D ER1 M AH0 S   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -epidermis-, *epidermis*, epidermi
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
epidermis[N] ผิวหนังชั้นนอกสุด, Syn. outicle

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
epidermis(เอพพิเดอ'มิส) n. หนังกำพร้า,ชั้นนอกของหนัง., See also: epidermal adj. ดูepidermis epidermic adj. ดูepidermis, Syn. skin

English-Thai: Nontri Dictionary
epidermis(n) หนังกำพร้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
epidermisหนังกำพร้า, ผิวหนัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
epidermisเนื้อเยื่อชั้นผิว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Epidermisหนังกำพร้า,อิพิเดอร์มิส,ชั้นผิว,เนื้อเยื่อของผิวหนังชั้นนอก,ผิวหนังชั้นอีพิเดอมีส,เอปิเดอร์มิส,ผิวหนังส่วนบน,ชั้นหนังกำพร้า,ผิวหนังกำพร้า,ผิวหนังชั้นนอก,ชั้นเหนือผิวหนัง,เซลล์ของผิวหนัง,หนังกำพร้า,ผิวหนังชั้นผิว [การแพทย์]
epidermisหนังกำพร้า, เนื้อเยื่อชั้นนอกสุดของพืชและสัตว์  (ในคนเรียก หนังกำพร้า) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Epidermis, Humanอีปิเดอร์มิสของคน [การแพทย์]
Epidermis, Surfaceพื้นผิวหนังกำพร้า [การแพทย์]
Epidermis, Thickหนังกำพร้าที่หนา [การแพทย์]
Epidermis, Thinหนังกำพร้าที่บาง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm studying the osmosis of water through the epidermis.ผมกำลังศึกษาถึงเรื่อง การออสโมซิสของน้ำ ผ่านเข้าไปยังผิวหนังชั้นนอก Charlie Bartlett (2007)
The epidermis is healthy, save for a few batches of sun damage.เพราะผิวก็ดูปกติ มีรอยไหม้จากแสงแดด้วยซ้ำไป Pathology (2008)
The epidermis is magenta.ผิวหนังชั้นนอกเป็นสีม่วงแดง Green Lantern (2011)
I haven't begun the formal autopsy yet, but an examination of his epidermis revealed this small puncture wound.ผมยังไม่ได้เริ่มต้นผ่าศพ อย่างเป็นเรื่องเป็นราว แต่ตรวจสอบผิวหนังเบื้องต้น พบรอยแทงเล็กๆที่ผิวหนัง Restless (2011)
See, the epidermis is thickened and has signs of abscess formations.เห็นไหม หนังกำพร้าเธอหนาขึ้น และมีร่องรอยการเกิดหนอง Heathridge Manor (2012)
Professor, I can't tell you how often I practice, but the moment the scalpel pierces the epidermis, well... my hands begin to tremble and no matter what I do, they...ศาสตราจารย์คะ ฉันบอกไม่ได้ว่าฉันฝึกซ้อมบ่อยแค่ไหน แต่ช่วงเวลาที่มีดผ่าตัดแทะลุผ่านหนังกำพร้า... มัน... The Blood Is the Life (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผิวหนังชั้นนอก[N] epidermis, See also: skin, Syn. หนังกำพร้า, Example: เด็กทารกมีผิวหนังชั้นนอกที่บอบบางมาก ซึ่งไวต่อการแพ้สารระคายเคืองได้ง่าย, Count unit: ผิว, Thai definition: หนังที่เป็นผิวชั้นนอกสุดของคนและสัตว์
หนังกำพร้า[N] epidermis, See also: cuticle, Syn. ผิวหนังชั้นนอก, Ant. หนังแท้, Example: หากไฟลวกเพียงหนังกำพร้าร่างกายจะสร้างหนังขึ้นมาใหม่ได้, Thai definition: หนังชั้นนอกของคนและสัตว์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หนังกำพร้า[n.] (nang kamphrā) EN: epidermis   FR: épiderme [m]
ผิวหนัง[n.] (phiunang) EN: skin ; epidermis   FR: peau [f] ; épiderme [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EPIDERMIS    EH2 P AH0 D ER1 M AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
epidermis    (n) ˌɛpɪdˈɜːʴmɪs (e2 p i d @@1 m i s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
表皮[biǎo pí, ㄅㄧㄠˇ ㄆㄧˊ, ] epidermis; cuticle, #14,680 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Epidermis {f}epidermis [Add to Longdo]
epidermischepidermal [Add to Longdo]
epidermischepidermic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
甘皮[あまかわ, amakawa] (n) epidermis; cuticle [Add to Longdo]
上皮[うわかわ;じょうひ, uwakawa ; jouhi] (n,adj-no) outer skin; cuticle; epidermis; epithelium; rind; skin [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  epidermis
      n 1: the outer layer of the skin covering the exterior body
           surface of vertebrates [syn: {epidermis}, {cuticle}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top