ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

epidemic

EH2 P AH0 D EH1 M IH0 K   
66 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -epidemic-, *epidemic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
epidemic[N] การลุกลามอย่างรวดเร็ว, See also: การแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว
epidemic[ADJ] ซึ่งระบาดอย่างรวดเร็ว, See also: ซึ่งลุกลามอย่างรวดเร็ว, Syn. widespread, Ant. endemic
epidemic[N] โรคระบาด (ที่แพร่อย่างรวดเร็ว), Syn. contagion, outbreak, plague

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
epidemic(เอพพิเดม'มิเคิล) adj. เกี่ยวกับการระบาดเป็นครั้งคราวของโรค
epidemical(เอพพิเดม'มิเคิล) adj. เกี่ยวกับการระบาดเป็นครั้งคราวของโรค

English-Thai: Nontri Dictionary
epidemic(adj) ที่ระบาด,ที่แพร่เชื้อ,ที่แพร่กระจาย
epidemic(n) โรคระบาด,การแพร่,การระบาด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
epidemic cerebrospinal meningitis; fever, cerebrospinal; meningitis, meningococcalไข้กาฬนกนางแอ่น, ไข้กาฬหลังแอ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
epidemic diseaseโรคระบาด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
epidemic disease; epidemicโรคระบาด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
epidemic typhus feverไข้รากสาดใหญ่ชนิดระบาด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
epidemic; epidemic diseaseโรคระบาด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
epidemicityลักษณะเป็นโรคระบาด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Epidemicการระบาด,ระบาดทั่วไป,เกิดแบบระบาด,ระบาดทั่วไป,เกิดแบบการระบาด [การแพทย์]
Epidemic Drophyน้ำคั่งที่อิพิเดอร์มิส [การแพทย์]
Epidemicsโรคระบาด [TU Subject Heading]
Epidemicsการระบาดของโรค [การแพทย์]
Epidemics, Common-Sourceแหล่งแพร่เชื้อร่วมกัน [การแพทย์]
Epidemics, Propagated-Sourceการระบาดของโรคจากแหล่งแพร่เชื้อกระจาย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The mayor has called an emergency meeting... of law enforcement and medical agencies... to discuss an apparent epidemic of paranoid schizophrenia.นายกฯได้เรียกประชุมฉุกเฉินเป็นการด่วน ทั้งผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อหารือถึงเรื่องความหวาดวิตกของประชาชนจนเกินเหตุ In the Mouth of Madness (1994)
What began locally... has now broken out into a global epidemic.เหตุที่เริ่มจากจุดเล็กๆในเมืองเมืองหนึ่ง ขณะนี้ได้แพร่ระบาดไปทั่วโลก In the Mouth of Madness (1994)
An epidemic of monumental proportions... of senseless, seemingly unmotivated acts of violence.การแพร่ระบาด ที่มีทั้งความรุนแรงและบ้าคลั่งของประชาชน ที่ไม่ใช้ความรู้สึกและความคิดในการตัดสินใจ In the Mouth of Madness (1994)
He thinks he's fiction... and that Sutter Cane's causing the epidemic.เขาคิดว่าตัวเขาเป็นนิยาย แล้วซัทเตอร์ เคนก็เป็นสาเหตุของโรคระบาด In the Mouth of Madness (1994)
This incredible epidemic of random mass killing... has spread to every country in the civilized world.มันแพร่ระบาดไปอย่างเหลือเชื่อ มีการฆ่ากันอย่างโจ่งแจ้ง แผ่ขยายไปทั่วประเทศในโลกอันศิวิไลซ์ In the Mouth of Madness (1994)
Must be some sort of squirrel epidemic.จะต้องมีการจัดเรียงของบางอย่าง การแพร่ระบาดกระรอก Dante's Peak (1997)
The cycling of disease epidemics;คาบวงจรของการเกิดโรคระบาดครั้งใหญ่ Pi (1998)
When the eighth army needed Jap civilians to help them out in our occupation they called on native doctors to administer DDT under the supervision of our men to stand a potential typhus epidemic.เมื่อกองทัพที่แปดต้องการพลเรือนชาวญี่ปุ่น ให้มาช่วยในการยึดครอง กองทัพเรียกแพทย์ท้องถิ่นให้มาพ่นดีดีที The Corporation (2003)
We are now in the midst of a major cancer epidemic and I have no doubt and I have documented the basis for this that industry is largely responsible for this overwhelming epidemic of cancer in which one in every two men get cancer in their lifetimesปัจจุบันเราอยู่ท่ามกลางการระบาดครั้งใหญ่ของโรคมะเร็ง และผมไม่สงสัยเลย ผมมีเอกสารสนับสนุนเรื่องนี้ The Corporation (2003)
We're talking about an epidemic here.เรากำลังพูดถึงการลุกลาม. Fantastic Four (2005)
There is a T. B. Epidemic coming. It will affect the entire world.การระบาดของวัณโรคกำลังจะเริ่ม ซึ่งจะกระทบไปทั้งโลก The Constant Gardener (2005)
I just... if gabriel was so determined to go atomic on the meteor epidemic, why didn't his dad stop him ?ฉันแค่.. ,แล้วถ้าเกเบรียลอยากจะทำลายการระบาด ของผลกระทบของหินอุกกาบาตละ แล้วทำไมพ่อเขาไม่หยุดเขา ? Hidden (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
epidemicAn epidemic disease broke out.
epidemicAn epidemic has broken out.
epidemicA serious epidemic has broken out in Beijing.
epidemicHis prompt action prevented an epidemic.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โรคระบาด[N] epidemic, Example: ภัยจากธรรมชาติและโรคระบาดมีผลอย่างมากแก่บุคคลที่ทำงานด้านเกษตรกรรม, Thai definition: โรคติดต่อที่แพร่กระจายโดยรวดเร็ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โรคระบาด[n.] (rōk rabāt) EN: epidemic ; scourge   FR: épidémie [f] ; maladie épidémique [f] ; maladie contagieuse [f] ; fléau [m]
ตายห่า[v.] (tāihā) EN: die of cholera ; die of epidemic disease   

CMU English Pronouncing Dictionary
EPIDEMIC    EH2 P AH0 D EH1 M IH0 K
EPIDEMICS    EH2 P AH0 D EH1 M IH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
epidemic    (n) ˌɛpɪdˈɛmɪk (e2 p i d e1 m i k)
epidemics    (n) ˌɛpɪdˈɛmɪks (e2 p i d e1 m i k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
疫情[yì qíng, ㄧˋ ㄑㄧㄥˊ, ] epidemic situation, #6,054 [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, ] epidemic; plague, #15,887 [Add to Longdo]
传染性[chuán rǎn xìng, ㄔㄨㄢˊ ㄖㄢˇ ㄒㄧㄥˋ, / ] epidemicity, #17,179 [Add to Longdo]
疫区[yì qū, ㄧˋ ㄑㄩ, / ] epidemic area, #19,917 [Add to Longdo]
[wēn, ㄨㄣ, ] epidemic; pestilence; plague, #23,048 [Add to Longdo]
流脑[liú nǎo, ㄌㄧㄡˊ ㄋㄠˇ, / ] epidemic encephalitis, #27,362 [Add to Longdo]
瘟疫[wēn yì, ㄨㄣ ㄧˋ, ] epidemic, #29,176 [Add to Longdo]
流行性[liú xíng xìng, ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄥˋ, ] epidemic, #30,941 [Add to Longdo]
流行病[liú xíng bìng, ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄥˊ ㄅㄧㄥˋ, ] epidemic disease, #39,700 [Add to Longdo]
卫生防疫[wèi shēng fáng yì, ㄨㄟˋ ㄕㄥ ㄈㄤˊ ㄧˋ, / ] epidemic-prevention [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Epidemie {f}; Seuche {f} | Epidemien {pl}; Seuchen {pl}epidemic | epidemics [Add to Longdo]
Fleckfieber {n}epidemic typhus [Add to Longdo]
Seuche {f} | Seuchen {pl}epidemic plague | epidemic plagues [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
はやり目;流行り目;流行目;流行眼[はやりめ, hayarime] (n) conjunctivitis; pink eye; epidemic keratoconjunctivitis [Add to Longdo]
悪疫[あくえき, akueki] (n,adj-no) epidemic [Add to Longdo]
疫学[えきがく, ekigaku] (n,adj-no) epidemiology; the study of epidemics [Add to Longdo]
疫鬼[えきき, ekiki] (n) gods or demons that cause epidemics [Add to Longdo]
疫病[えきびょう(P);やくびょう, ekibyou (P); yakubyou] (n,adj-no) infectious disease; plague; epidemic; (P) [Add to Longdo]
疫癘[えきれい, ekirei] (n) epidemic; plague; pestilence [Add to Longdo]
時疫[じえき, jieki] (n) (obsc) (See 流行病) epidemic [Add to Longdo]
伝染病[でんせんびょう, densenbyou] (n) infectious disease; contagious disease; epidemic; (P) [Add to Longdo]
発疹チフス[はっしんチフス;ほっしんチフス, hasshin chifusu ; hosshin chifusu] (n) typhus (epidemic) [Add to Longdo]
病気の流行[びょうきのりゅうこう, byoukinoryuukou] (n) epidemic [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 epidemic
   adj 1: (especially of medicine) of disease or anything
       resembling a disease; attacking or affecting many
       individuals in a community or a population
       simultaneously; "an epidemic outbreak of influenza" [ant:
       {ecdemic}, {endemic}, {endemical}]
   n 1: a widespread outbreak of an infectious disease; many people
      are infected at the same time

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top