ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ephemeral

IH0 F EH1 M ER0 AH0 L   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ephemeral-, *ephemeral*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ephemeral(adj) ซึ่งมีอายุสั้น, See also: ซึ่งมีอายุไม่นาน, Syn. evanescent, fleeting, transient
ephemeral(n) พืชหรือแมลงที่มีอายุสั้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ephemeral(อิเฟม'เมอเริล) adj. ชั่วคราว,ไม่ถาวร,มีอายุสั้น. -n. สิ่งมีชีวิตที่มีอายุสั้น (เช่นแมลง), See also: ephemerality, ephemeralness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
ephemeral(adj) ไม่จีรัง,ไม่ยั่งยืน,ชั่วคราว,ไม่ถาวร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ephemeral๑. อายุสั้น๒. บานวันเดียว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ephemeral streamธารน้ำชั่วคราว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่ถาวร[mai thāwøn] (adj) EN: temporary ; ephemeral ; impermanent  FR: temporaire

CMU English Pronouncing Dictionary
EPHEMERAL IH0 F EH1 M ER0 AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ephemeral (j) ˈɪfˈɛmərəl (i1 f e1 m @ r @ l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
徒桜[あだざくら, adazakura] (n) ephemeral (easily scattered) cherry blossom; fickle woman [Add to Longdo]
泡沫[うたかた;ほうまつ;うたがた, utakata ; houmatsu ; utagata] (n) (1) bubble on surface of liquid; (adj-no,n) (2) ephemeral; transient [Add to Longdo]
泡沫的[ほうまつてき, houmatsuteki] (adj-na) transient; passing; fleeting; ephemeral; like a bubble on liquid [Add to Longdo]
泡沫夢幻[ほうまつむげん, houmatsumugen] (adj-no) transient; ephemeral; fleeting; evanescent [Add to Longdo]
夢幻泡沫[むげんほうまつ, mugenhoumatsu] (n) transient; ephemeral; fleeting; evanescent [Add to Longdo]
露命[ろめい, romei] (n) transient life; ephemeral existence [Add to Longdo]
儚い(P);果敢無い;果敢ない;果無い;果ない;果敢い(io)[はかない, hakanai] (adj-i) (1) fleeting; transient; short-lived; momentary; ephemeral; fickle; vain; (2) empty (dream, etc.); mere (hope); faint (possibility); (P) [Add to Longdo]
刹那的[せつなてき, setsunateki] (adj-na) ephemeral; transitory [Add to Longdo]
蜉蝣;蜻蛉[かげろう;ふゆう(蜉蝣), kagerou ; fuyuu ( kagerou )] (n) (1) mayfly; ephemeropteran; (2) (ふゆう only) ephemerality (of human life); (3) (かげろう only) (arch) dragonfly; damselfly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ephemeral
   adj 1: lasting a very short time; "the ephemeral joys of
       childhood"; "a passing fancy"; "youth's transient
       beauty"; "love is transitory but it is eternal";
       "fugacious blossoms" [syn: {ephemeral}, {passing},
       {short-lived}, {transient}, {transitory}, {fugacious}]
   n 1: anything short-lived, as an insect that lives only for a
      day in its winged form [syn: {ephemeron}, {ephemeral}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top