ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eoj

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eoj-, *eoj*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eoj(อีโอเจ) ย่อมาจาก end of job (แปลว่า สิ้นสุดงาน) หมายถึง จุดสิ้นสุดของแฟ้มหรือของข้อมูลชุดหนึ่ง ๆ เป็นเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ทำไว้ท้ายแฟ้มข้อมูลที่บันทึกลงในแถบบันทึกหรือเทป (tape) เพื่อบอกว่าสิ้นสุดแฟ้มข้อมูลหรือสิ้นสุดงานนั้น ๆ มีความหมายเหมือน end of file

Japanese-English: EDICT Dictionary
あいうえお順[あいうえおじゅん, aiueojun] (n) aiueo-order; (table) index based on the kana syllabary order [Add to Longdo]
ネオジム[, neojimu] (n) neodymium (Nd) (ger [Add to Longdo]
ビデオジェニック[, bideojienikku] (n) videogenic [Add to Longdo]
ビデオジャーナリスト[, bideoja-narisuto] (n) video journalist [Add to Longdo]
プラセオジム[, puraseojimu] (n) praseodymium (Pr) (ger [Add to Longdo]
伯父[えおじ, eoji] (n) (arch) (See 阿叔) uncle (one's father's older brother) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top