ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eof

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eof-, *eof*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eof(อีโอเอฟ) ย่อมาจาก end of file (แปลว่าสิ้นสุดแฟ้ม) เป็นสัญลักษณ์พิเศษที่จะบอกให้รู้ว่า ถึงจุดสิ้นสุดของแฟ้มข้อมูลแล้ว สำหรับแฟ้มข้อมูลภายใต้โปรแกรมระบบดอส การกดแป้น CTRL+Z จะทำให้ได้สัญลักษณ์ที่โปรแกรมจะรู้ว่าเป็น "จุดสิ้นสุดของแฟ้มข้อมูล" แล้ว หากไม่มีสัญลักษณ์นี้ โปรแกรมจะไม่ทราบว่าข้อมูลที่ต้องการ สิ้นสุดตรงไหน
feoff(เฟฟ,ฟืฟ) vt. มอบที่ดิน (ศักดินา) ให้แก่,ให้ค่าธรรมเนียม. -feoffor,feofer n.
feoffee(เฟฟ' ฟี,ฟีฟี') ผู้ที่ได้รับมอบที่ดิน
hereofadv. บนนี้,จากนี้
takeoff(เทค'ออฟ) n. การบินขึ้น,การเลียนแบบ,จุดเริ่มต้น,การหยิบเอาไป,การประเมิน
thereof(แธร์'ออฟ) adv. ของมัน,ของสิ่งนั้น,จากสิ่งนั้น,มาจากสาเหตุนั้น
whereof(แวร์อัฟ') adv.,conj. ด้วยอะไร,ที่ซึ่ง,เกี่ยวกับเรื่องนั้น

English-Thai: Nontri Dictionary
hereof(adv) เกี่ยวกับสิ่งนี้,จากนี้,ถึงเรื่องนี้,บนนี้
thereof(adv) ของสิ่งนั้น,จากสิ่งนั้น,ของมัน
whereof(adj) ของสิ่งนั้น,เกี่ยวกับเรื่องนั้น,ที่,ซึ่ง
whereof(con) ของสิ่งนั้น,ที่,ซึ่ง,เกี่ยวกับเรื่องนั้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
EOF (end of file)อีโอเอฟ (สิ้นสุดแฟ้ม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การขึ้นของเครื่องบิน[n. exp.] (kān kheun khøng khreūangbin) EN: takeoff   FR: décollage [m] ; envol [m]
กลับมาทำผิดอีก[v. exp.] (klap mā tham phit īk) EN: relapse ; reoffend   
ผู้รับมอบที่ดิน[n. exp.] (phūrapmøp thīdin) EN: feoffee ; grantee]   

CMU English Pronouncing Dictionary
EOFF    EY1 AO0 F

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
DateiendeEOF : end of file [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イーオーエフ[, i-o-efu] (n) {comp} EOF [Add to Longdo]
グリセオフルビン[, guriseofurubin] (n) griseofulvin [Add to Longdo]
ゴールデンストライプトバタフライフィッシュ;サンバーストバタフライフィッシュ[, go-rudensutoraiputobatafuraifisshu ; sanba-sutobatafuraifisshu] (n) golden butterflyfish (Chaetodon aureofasciatus) [Add to Longdo]
ステレオフォニック[, sutereofonikku] (n) stereophonic [Add to Longdo]
テオフィリン[, teofirin] (n) theophylline [Add to Longdo]
ネオファシズム[, neofashizumu] (n) neo-fascism [Add to Longdo]
ネオフィリア[, neofiria] (n) neophilia [Add to Longdo]
ピンを撥ねる[ピンをはねる, pin wohaneru] (exp,v1) (uk) to get a rakeoff; to get a kickback; to take a kickback [Add to Longdo]
ファイル終わりラベル[ファイルおわりラベル, fairu owari raberu] (n) {comp} end-of-file label; trailer label; EOF [Add to Longdo]
フィレオフィッシュ[, fireofisshu] (n) Filet-O-Fish (McDonalds) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ファイル終わりラベル[ファイルおわりラベル, fairu owari raberu] end-of-file label, trailer label, EOF (abbr.) [Add to Longdo]
後書きラベル[あとがきラベル, atogaki raberu] end-of-file label, trailer label, EOF (abbr.) [Add to Longdo]
イーオーエフ[いーおーえふ, i-o-efu] EOF [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top