ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

envied

EH1 N V IY0 D   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -envied-, *envied*, envi, envie
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
envied(เอน'วิดฺ) adj. ซึ่งถูกอิจฉา,ซึ่งถูกริษยา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They have always envied you. They?พวกมันรู้สึกอิจฉาเจ้าเสมอ Snow White: A Tale of Terror (1997)
Only an idiot will not be envied, right?คนฉลาดยอมจะไม่สร้างศัตรู Infernal Affairs (2002)
I envied you when you said you were going to the Korean Military Academy like your dad.ฉันอิจฉาคุณเมื่อคุณบอกว่าคุณจะไป เรียนโรงเรียนทหารเหมือนพ่อคุณ Gangster High (2006)
Tristan, I can tell you that every man I ever envied when I was a boy has led an unremarkable life.ทริทตัน, พ่อพูดได้เต็มปากเลยว่า สมัยหนุ่ม ๆ ทุกคนที่พ่อเคยอิจฉา ไม่เห็นใครมีชีวิตดีสักคน Stardust (2007)
I envied them.แล้วก็อิจฉา Stardust (2007)
I envied you that, to be honest.ฉันอิจฉาคุณจริงๆ นะ Sunday (2008)
I envied himข้าอิจฉาเขา Three Kingdoms (2008)
Jesus, I envied him.ฉันอิจฉาที่มันไปสบายแล้ว.. Gloucester/Pavuvu/Banika (2010)
I envied them for having something to pray for so earnestly.ว่าพวกเขามีสิ่งที่ปราถนา ฉันอิจฉาพวกเขา Episode #1.12 (2010)
I envied how you were always there for her.ฉันเคยนึกอิจฉาเธอ ที่คุณพร้อมช่วยเหลือเธอเสมอ Witness (2012)
I envied it.ผมอิจฉามัน French Doll (2012)
There are times that I have envied Mrs. Wharton Robinson to have known him even as a child.มีบางครั้งที่ฉันมีอยู่ อิจฉานางวอร์ตันโรบินสัน ได้รู้จักเขายังเป็นเด็ก The Invisible Woman (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enviedHe envied my success.
enviedI envied him his good fortune.
enviedI envied him his new house.
enviedNobody envied the old man, who was a millionaire.
enviedShe has such a fine car that her friends envied her.
enviedThe clumsy man envied her extraordinary talent.
enviedThe clumsy man envied her unusual talent.
enviedThey all envied my new car.

CMU English Pronouncing Dictionary
ENVIED    EH1 N V IY0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
envied    (v) ˈɛnvɪd (e1 n v i d)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top