ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

entsprechend

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -entsprechend-, *entsprechend*, entsprechen
German-Thai: Longdo Dictionary
entsprechend(adj) ที่เข้ากันได้, ที่สัมพัทธ์กัน เช่น Ich möchte eine entsprechende Hose zu diesen Schuhen kaufen. ฉันอยากซื้อกางเกงหนึ่งตัวที่เข้ากับรองเท้าคู่นี้, Syn. passend

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
entsprechend {adj}corresponding [Add to Longdo]
entsprechendcongruous [Add to Longdo]
entsprechendconsidering [Add to Longdo]
entsprechendcorrelative [Add to Longdo]
entsprechendcorrespondent [Add to Longdo]
entsprechendobverse [Add to Longdo]
entsprechendpertinent [Add to Longdo]
entsprechend {prp; +Dativ}; gemäß {prp; +Dativ}; nach {prp; +Dativ}; laut {prp; +Genitiv; +Dativ} | der Situation entsprechend; entsprechend der Situation | dem Vorschlag gemäß; gemäß dem Vorschlag | dieser Aussage nach; nach dieser Aussage | laut dem Bericht; laut Berichtaccording to; in accordance with; in conformity with | according to the situation; in accordance with the situation | according to the proposal; in accordance with the proposal | according to this statement | according to the report [Add to Longdo]
entsprechend; gemäßin conformity with [Add to Longdo]
entsprechend {adv}correlatively [Add to Longdo]
entsprechend {adv}obversely [Add to Longdo]
entsprechend anwendbar [jur.]applicable mutatis mutandis [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[じゅん, jun] ENTSPRECHEND ANWENDEN, NACHAHMEN [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top