ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

entry point

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -entry point-, *entry point*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
entry pointเลขที่อยู่แรกเข้าจุดแรกเข้าหมายถึง จุดเริ่มต้นของคำสั่งแรกในชุดคำสั่ง (program) หรือชุดคำสั่งประจำ (routine) การปฏิบัติงานจะเริ่มต้น ณ จุดนี้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
entry pointจุดเข้า [มีความหมายเหมือนกับ entry ๑] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
entry pointจุดเข้า [มีความหมายเหมือนกับ entry ๑] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I assume that Nader is our entry point into the game.ผมคิดว่าเนเดอร์คือ จุดเชื่อมทางเข้าเกมของเรา eXistenZ (1999)
These are the best entry points.พวกนี้น่าจะเป็นทางเข้า Saw II (2005)
I see it, but I'm not comfortable with this entry point.ผมเห็นแล้ว แต่ไม่ค่อยวางใจกับทางเข้านี้ Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
As soon as the CTU agents come through the entry point that Jack Bauer fed to them they'll all be killed.ทันทีที่ CTU เข้ามาตามทางที่แจ็ค บาวเออร์บอก พวกนั้นจะถูกฆ่าทั้งหมด Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
We have to get this man, all of us, back to the entry point.เราต้องพาคนเจ็บและพวกเราทั้งหมด ไปที่ประตู 100 Million BC (2008)
All of us. Back to the entry point.เราทั้งหมด กลับไปที่ประตู. 100 Million BC (2008)
Where did you say that entry point was?นายว่าประตูนั่นอยู่ไหนนะ ? 100 Million BC (2008)
YOU CHECK ALL ENTRY POINTS?คุณเจออะไรบ้าง? The Angel Maker (2008)
We've secured all entry points and command postsเราตรวจสอบทุกทางเข้า และด้านหลัง Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
- It looks like there're 3 entry points:- ดูเหมือนว่ามันจะมีทางเข้าออกอยู่ 3 ทาง Blue Shadow Virus (2009)
That can be the entry point.มันตรงเข้าสู่จุด Bolt Action (2009)
We got wagons at every entry point.เรามีรถประจำจุดทางเข้าทุกจุด Hopeless (2009)

Japanese-English: EDICT Dictionary
エントリポイント[, entoripointo] (n) {comp} entry point [Add to Longdo]
入り口点;入口点[いりぐちてん;いりくちてん, iriguchiten ; irikuchiten] (n) entry point [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エントリポイント[えんとりぽいんと, entoripointo] entry point [Add to Longdo]
入り口点[いりぐちてん, iriguchiten] entry point [Add to Longdo]
入口点[いりくちてん, irikuchiten] entry point [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top