ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

entrancing

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -entrancing-, *entrancing*, entranc
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
entrancingadj. ซึ่งทำให้ปีติยินดี,ซึ่งทำให้หลงใหล

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Some look comical, some forbidding, and some so entrancing, that we'd like to reach out...บ้างดูตลก... บ้างต้องห้าม... บ้างเย้ายวนชวนให้เข้าหา... A Dog's Purpose (2017)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
entrancing    (v) ˈɪntrˈaːnsɪŋ (i1 n t r aa1 n s i ng)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 entrancing
   adj 1: capturing interest as if by a spell; "bewitching smile";
       "Roosevelt was a captivating speaker"; "enchanting
       music"; "an enthralling book"; "antique papers of
       entrancing design"; "a fascinating woman" [syn:
       {bewitching}, {captivating}, {enchanting}, {enthralling},
       {entrancing}, {fascinating}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

entrancing

 


  

 
entrancing
 • adj. ซึ่งทำให้ปีติยินดี,ซึ่งทำให้หลงใหล [Hope]
 • (v) /'ɪntr'aːnsɪŋ/ [OALD]
  [entrance]
 • ทางเข้า: ประตูเข้า, ประตูออก, ประตู [Lex2]
 • สิทธิในการเข้า[Lex2]
 • จับใจ: ทำให้ลุ่มหลง [Lex2]
 • (เอน'เทรินซฺ) n. การเข้า,ทางเข้า,ปากทางเข้า,การเข้าโรงเรียน,การเข้าสนาม,การเข้ารับตำแหน่ง,การเริ่มลงมือ,วิธีการเข้า,ลักษณะการเข้า -vt. ทำให้ปิติยินดี,ทำให้งงงวย. ###SW. entrancement n. ดูentrance entrancingly adv. ดูentrance [Hope]
 • (n) การเข้า,ทางเข้า,ปากแม่น้ำ,ปากทาง,การเข้าเรียน [Nontri]
 • /EH1 N T R AH0 N S/ [CMU]
 • (n) /'ɛntrəns/ [OALD]
 • (v) /'ɪntr'aːns/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top