ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

entrance

EH1 N T R AH0 N S   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -entrance-, *entrance*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
entrance(n) ทางเข้า, See also: ประตูเข้า, ประตูออก, ประตู, Syn. door, entry, gate
entrance(n) สิทธิในการเข้า, Syn. entry
entrance(vt) จับใจ, See also: ทำให้ลุ่มหลง, Syn. charm, enchant, fascinate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
entrance(เอน'เทรินซฺ) n. การเข้า,ทางเข้า,ปากทางเข้า,การเข้าโรงเรียน,การเข้าสนาม,การเข้ารับตำแหน่ง,การเริ่มลงมือ,วิธีการเข้า,ลักษณะการเข้า -vt. ทำให้ปิติยินดี,ทำให้งงงวย., See also: entrancement n. ดูentrance entrancingly adv. ดูentrance

English-Thai: Nontri Dictionary
entrance(n) การเข้า,ทางเข้า,ปากแม่น้ำ,ปากทาง,การเข้าเรียน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Entrance examinationการสอบเข้า [TU Subject Heading]
entrance lossentrance loss, การสูญเสียที่ทางเข้า [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Entrance regionบริเวณลมพัดเข้าหา กัน [อุตุนิยมวิทยา]
Entrance requirementsคุณสมบัติในการเข้าศึกษา [TU Subject Heading]
Entrance Slitช่องแสงผ่านเข้า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
entranceA car drew up at the entrance.
entranceAll you have to do is to read this book to pass the entrance examination.
entranceAre you going to take the entrance examination?
entranceBecause an entrance was locked, it could not enter the house.
entranceBob will fail in the entrance examination ten to one.
entranceBoth of them worked hard so that they could pass the entrance examination.
entranceCan you tell me where the subway entrance is?
entranceDon't drag out Chinese sayings about the importance of an environment conducive learning just to justify moving house for a child's entrance exams!
entranceEntrance is restricted to those above 18.
entranceHaruyo is undoubtedly under stress during this entrance-examination season.
entranceHe blamed his teacher for his failure in the entrance examination.
entranceHe boasted of having passed the entrance exam.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บัตรผ่านประตู(n) entrance ticket, See also: pass, admission ticket, Example: การละเล่นและการแสดงต่างๆ ในงาน ล้วนต้องซื้อบัตรผ่านประตูทั้งสิ้น, Count Unit: ใบ, Thai Definition: เอกสารอนุญาตที่ให้เข้าชมการแสดงได้
ปากตรอก(n) mouth of the lane, See also: entrance to the road, Syn. ปากซอย, Example: ร้านของเขาตั้งอยู่ที่ปากตรอก มองเห็นเด่นชัด
ปากทาง(n) entrance, Syn. ทางเข้า, Example: คูเวตมีชัยภูมิที่เป็นต่อคือมีท่าเรือน้ำลึกและอยู่ตรงปากทางออกทะเล
ทางเข้า(n) entrance, Syn. ปากทาง, Ant. ทางออก, Example: ป้ายคัตเอาต์ขนาดใหญ่ ตั้งตระหง่านหน้าทางเข้าสนามม้า, Count Unit: ทาง, Thai Definition: หนทางสำหรับเข้าไปสู่สถานที่
ประตูป่า(n) entrance into the forest, Example: ที่นี่ถือว่าเป็นประตูป่าของป่าแห่งนี้, Thai Definition: ปากทางที่จะเข้าสู่ป่า
ประตูเข้า(n) entrance, Syn. ทางเข้า, Example: ประตูเข้าบริษัทอยู่ทางทิศตะวันออก, Count Unit: ประตู
ต้นทาง(n) entrance of a secret gambling place, Syn. ปากทาง, Example: บ่อนพนันมักจะจ้างคนดูต้นทางให้, Thai Definition: ปากทางเข้าออกอย่างทางเข้าบ่อนการพนันเป็นต้น เช่น ดูต้นทาง
ปากคลอง(n) mouth of a canal, See also: entrance to a canal, Example: หอนาฬิกาตั้งตระหง่านอยู่ปากคลองบริเวณสถานีบางกอกน้อยซึ่งเป็นเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่ญี่ปุ่นใช้เคลื่อนย้ายทหารและเชลยศึกไปสร้างทางรถไฟ, Count Unit: แห่ง
ปากซอย(n) entrance to the sides treet, See also: mouth of the sideroad, Syn. ปากตรอก, Example: จากปากซอยมาถึงบ้านมีคนยืนเรียงรายเข้าแถวยาวเหยียด
ปากคลอง(n) mouth of a canal, See also: entrance to a canal, Example: หอนาฬิกาตั้งตระหง่านอยู่ปากคลองบริเวณสถานีบางกอกน้อยซึ่งเป็นเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่ญี่ปุ่นใช้เคลื่อนย้ายทหารและเชลยศึกไปสร้างทางรถไฟ, Count Unit: แห่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัตรผ่านประตู[bat phān pratū] (n, exp) EN: entrance ticket ; pass ; admission ticket ; theatre ticket ; ticket  FR: carte d'admission [f] ; billet d'entrée [m]
ช่อง[chǿng] (n) EN: entrance ; window ; booth  FR: entrée [f] ; cabine [f] ; guichet [m]
ช่องประตู[chǿng pratū] (n, exp) EN: entrance ; doorway
เอ็นทรานซ์[enthrān] (n) EN: entrance  FR: entrée [f]
การสอบเอ็นทรานซ์[kān søp enthrān] (n, exp) EN: entrance examination ; admission  FR: épreuve d'admission [f]
การสอบเข้า[kān søp khao] (n, exp) EN: entrance  FR: examen d'entrée [m] ; épreuve d'admission [f]
ค่าผ่านประตู[kha phān pratū] (n, exp) EN: admission fee ; admission charge ; gate fee ; entrance fee  FR: prix d'entrée [m]
คูหา[khūhā] (n) EN: arched space ; space between pillar ; arched entrance
มุข[muk] (n) EN: path ; way ; entrance ; mouth
ปาก[pāk] (n) EN: entrance ; orifice ; opening  FR: entrée [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ENTRANCE EH1 N T R AH0 N S
ENTRANCED IH0 N T R AE1 N S T
ENTRANCES EH1 N T R AH0 N S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
entrance (n) ˈɛntrəns (e1 n t r @ n s)
entrance (v) ˈɪntrˈaːns (i1 n t r aa1 n s)
entranced (v) ˈɪntrˈaːnst (i1 n t r aa1 n s t)
entrances (n) ˈɛntrənsɪz (e1 n t r @ n s i z)
entrances (v) ˈɪntrˈaːnsɪz (i1 n t r aa1 n s i z)
entrance-fee (n) ˈɛntrəns-fiː (e1 n t r @ n s - f ii)
entrance-fees (n) ˈɛntrəns-fiːz (e1 n t r @ n s - f ii z)
entrance-money (n) ˈɛntrəns-mʌniː (e1 n t r @ n s - m uh n ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大门[dà mén, ㄉㄚˋ ㄇㄣˊ, / ] entrance; door; gate, #3,744 [Add to Longdo]
入口[rù kǒu, ㄖㄨˋ ㄎㄡˇ, ] entrance, #7,969 [Add to Longdo]
入门[rù mén, ㄖㄨˋ ㄇㄣˊ, / ] entrance door; to enter a door; introduction (to a subject), #11,584 [Add to Longdo]
恍惚[huǎng hū, ㄏㄨㄤˇ ㄏㄨ, ] entranced; absent-minded; distracted, #18,628 [Add to Longdo]
防盗门[fáng dào mén, ㄈㄤˊ ㄉㄠˋ ㄇㄣˊ, / ] entrance door (for apartment), #25,982 [Add to Longdo]
井口[jǐng kǒu, ㄐㄧㄥˇ ㄎㄡˇ, ] entrance to mine, #27,106 [Add to Longdo]
出神[chū shén, ㄔㄨ ㄕㄣˊ, ] entranced; Trance (music genre), #30,015 [Add to Longdo]
玄关[xuán guān, ㄒㄩㄢˊ ㄍㄨㄢ, / ] entrance hall; front door; porch; vestibule, #33,643 [Add to Longdo]
门厅[mén tīng, ㄇㄣˊ ㄊㄧㄥ, / ] entrance hall; vestibule, #43,732 [Add to Longdo]
出入门[chū rù mén, ㄔㄨ ㄖㄨˋ ㄇㄣˊ, / ] entrance and exit door [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Antritt {m} | Antritte {pl}entrance upon | entrances upon [Add to Longdo]
Aufnahmeprüfung {f}entrance examination [Add to Longdo]
Eingangshalle {f}entrance hall [Add to Longdo]
Einreisevisum {n}entrance visa [Add to Longdo]
Eintrittsgeld {n} | Eintrittsgelder {pl} | Eintritt freientrance fee | entrance fees | entrance free [Add to Longdo]
Zugangsbestimmung {f} | Zugangsbestimmungen {pl}entrance rule | entrance rules [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うっとりする;うっとりとする[uttorisuru ; uttoritosuru] (exp,vs-i) (1) (See うっとりさせる) to be entranced; to be enraptured; to be transported; to be fascinated; (2) to be absentminded; to be miles away; to be in a world of one's own [Add to Longdo]
ずかずか[zukazuka] (adv) (on-mim) making rude entrance [Add to Longdo]
とば口[とばくち, tobakuchi] (n) (1) entrance; threshold; (2) beginning; first step; start [Add to Longdo]
イントランス[intoransu] (n) entrance [Add to Longdo]
エスカレーター学校;エスカレータ学校[エスカレーターがっこう(エスカレーター学校);エスカレータがっこう(エスカレータ学校), esukare-ta-gakkou ( esukare-ta-gakkou ); esukare-ta gakkou ( esukare-ta gakkou )] (n) (col) (See エスカレーター校) private school that allows students to advance from one stage of education to the next, often kindergarten to university, without taking entrance exams en route; "escalator school" [Add to Longdo]
エスカレーター校;エスカレータ校[エスカレーターこう(エスカレーター校);エスカレータこう(エスカレータ校), esukare-ta-kou ( esukare-ta-kou ); esukare-ta kou ( esukare-ta kou )] (n) (col) (See エスカレーター学校) private school that allows students to advance from one stage of education to the next, often kindergarten to university, without taking entrance exams en route; "escalator school" [Add to Longdo]
エントランス[entoransu] (n) entrance [Add to Longdo]
エントランスホール[entoransuho-ru] (n) entrance hall [Add to Longdo]
ハーフインターチェンジ[ha-fuinta-chienji] (n) half interchange (an interchange that lacks an exit or an entrance in either or both directions) [Add to Longdo]
ビジネススクール入学共通試験[ビジネススクールにゅうがくきょうつうしけん, bijinesusuku-ru nyuugakukyoutsuushiken] (n) business school entrance test; GMAT [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
入口[いりくち, irikuchi] entry, entrance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 entrance
   n 1: something that provides access (to get in or get out);
      "they waited at the entrance to the garden"; "beggars
      waited just outside the entryway to the cathedral" [syn:
      {entrance}, {entranceway}, {entryway}, {entry}, {entree}]
   2: a movement into or inward [syn: {entrance}, {entering}]
   3: the act of entering; "she made a grand entrance" [syn:
     {entrance}, {entering}, {entry}, {ingress}, {incoming}]
   v 1: attract; cause to be enamored; "She captured all the men's
      hearts" [syn: {capture}, {enamour}, {trance}, {catch},
      {becharm}, {enamor}, {captivate}, {beguile}, {charm},
      {fascinate}, {bewitch}, {entrance}, {enchant}]
   2: put into a trance [syn: {entrance}, {spellbind}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top