ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

entice to

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -entice to-, *entice to*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา entice to มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *entice to*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
entice to[PHRV] ชักชวนให้ลอง, See also: ล่อให้ทำ, ลวงให้ทำ, Syn. tempt to
apprentice to[PHRV] ฝึกงานเป็น (ปกติใช้ passive voice), See also: ฝึกเป็น, ได้รับการฝึกงานเกี่ยวกับ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I was an apprentice to a chef in Paris.ฉันเคยได้ฝึกงาน กับเชฟในปารีส Yougashiten koandoru (2011)
I would hate to think you are training your own sith apprentice to destroy me.ข้าไม่อยากจะคิดเลยว่าเจ้าฝึกศิษย์ซิทด้านมืดของตัวเอง เพื่อมาทำลายข้า Nightsisters (2011)
I think it's time we introduce the apprentice to his new master.ข้าคิดว่าถึงเวลาแนะนำศิษย์คนนี้กับอาจารย์ใหม่ของเค้าแล้ว Monster (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top