ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

entice

EH0 N T AY1 S   
68 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -entice-, *entice*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
entice[VT] เสนอจะให้สิ่งที่ต้องการ, See also: ล่อใจ, Syn. lure, tempt
entice to[PHRV] ชักชวนให้ลอง, See also: ล่อให้ทำ, ลวงให้ทำ, Syn. tempt to
enticement[N] การล่อใจ, Syn. attraction, inducement, temptation
entice away[PHRV] ล่อลวงให้ออกจาก, See also: ชักชวนให้ละทิ้ง
entice from[PHRV] ชักนำให้ละทิ้ง, See also: ลวงให้ทำสิ่งผิด, Syn. seduce from, tempt from
entice into[PHRV] ชักชวนให้กระทำ, See also: ลวงให้ทำสิ่งผิด, Syn. seduce into, tempt into

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
entice(เอนไทสฺ') vt. ล่อลวง,ชักนำไปในทางผิด,ทำให้หลงเข้าใจผิด., Syn. lure
enticement(เอนไทสฺ'เมินทฺ) n. การล่อลวง,ทางผิด,การล่อใจ,การทำให้หลงเข้าใจผิด,สิ่งที่ทำให้หลงเข้าใจผิด,สิ่งล่อใจ
apprentice(อะเพรน'ทิส) n. ผู้ฝึกงาน,เด็กฝึกงาน,ผู้เรียนรู้,ผู้กำลังได้รับการฝึกอย่างพิเศษ. -vt. ทำให้เป็นผู้ฝึกงาน. -apprenticeship n.
prentice(เพรน'ทิส) n. เด็กฝึกงาน,ผู้ฝึกงาน

English-Thai: Nontri Dictionary
entice(vt) ล่อใจ,ล่อลวง,หลอกลวง,ชักนำไปในทางที่ผิด
enticement(n) สิ่งล่อใจ,การล่อลวง,การหลอกลวง
apprentice(n) เด็กฝึกงาน,ลูกมือฝึกหัด
apprentice(vi) ฝึกหัด,ฝึกงาน
apprenticeship(n) การฝึกงาน,การฝึกหัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
enticementการล่อลวง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Entices him to look inside and then we'll have him one, two, threeก้มลงมาอ่าน จากนั้นเราก็จะจับเขาได้ หนึ่ง สอง สาม The Nightmare Before Christmas (1993)
Existence is a cruel joke... That entices in a form of desire.ซึ่งแปลงตัวมา ในร่างของความปรารถนา I Heart Huckabees (2004)
That Arush cannot entice the woman..ว่า อารุช ไม่เคยล่อลวงผู้หญิง... Heyy Babyy (2007)
Do you know which girls Arush cannot entice?มีผู้หญิงบางคนที่อารุชไม่ล่อลวง Heyy Babyy (2007)
The ones whom Arush does not want to entice.คือคนที่อารุชไม่อยากล่อลวงงัย Heyy Babyy (2007)
Arush, the girl who was able to entice Arush Mehra to..อารุช พวกผู้หญิงที่นายหลอกไว้... Heyy Babyy (2007)
I could be enticed to grab a dozen beers, however.ยังไงก็ตาม, ฉันสามารถกินเบียร์ได้เป็นโหล Chuck Versus Tom Sawyer (2008)
Oh, I can't believe I just used scattegories as an enticement.โอ้ว แทบไม่อยากเชื่อชั้นโรยผิด Chuck in Real Life (2008)
It's more of a beautiful creature that prey on men, entice them with their siren song.แต่มันเป็นปีศาจที่สวยงาม คอยร่ายมนต์ใส่ผู้ชาย แต่เอาไว้เรียกความสนใจจากผู้ชาย Sex and Violence (2009)
What nocturnal proclivities entice a man with everything out into the night at this hour?ดึกป่านนี้ชายผู้มีทุกอย่าง เพียบพร้อมแล้ว... ดึกป่านนี้ชายผู้มีทุกอย่าง เพียบพร้อมแล้ว... Watchmen (2009)
That would only entice my target clientele.จะมีผลต่อลูกค้าเป้าหมายของเรา The Sixteen Year Old Virgin (2010)
Paul Wilson's attack showed him how physically weak he was, and Debra Wilson's enticement reminded him of how futile his fantasies were.การจู่โจมพอล วิลสัน ทำให้รู้ว่าเขากำลังประสาทเสีย และการล่อลวงของเดบร้า ทำให้จินตนาการเพ้อฝันของเขาสูญเปล่า Compromising Positions (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งจูงใจ[N] temptation, See also: enticement, lure, Syn. เครื่องล่อใจ, สิ่งล่อใจ, สิ่งดึงดูดใจ
สิ่งล่อใจ[N] temptation, See also: enticement, lure
ล่อหลอก[V] lure, See also: entice, delude, deceive, hoodwink, tempt, seduce, allure, Syn. หลอกล่อ, ล่อลวง, ลวง, ตุ๋น, ลวงล่อ, หลอก, Example: ผู้ร้ายใช้กลลวงทางการบัญชีล่อหลอกเอาเงินจากคนชั้นสูง, Thai definition: ล่อให้หลง
ล่อ[V] delude, See also: entice, hoodwink, deceive, beguile, trick, dupe, Syn. ล่อหลอก, หลอกล่อ, Example: เรื่องแนนซี่นี้เป็นแผนล่อเสือออกจากถ้ำ, Thai definition: ใช้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอุบายชักนำ
ยั่ว[V] seduce, See also: entice, beguile, inveigle, lure, mislead, tempt, Syn. ยั่วยวน, อ่อย, ยวนยั่ว, เย้ายวน, Example: แม่คนนั้นยั่วให้เขาตกหลุมรักเธอด้วยสายตาที่หวานเยิ้ม, Thai definition: ทำให้กำเริบด้วยความใคร่
ยั่วยวนใจ[V] tempt, See also: entice, attract, allure, coax, lure, Syn. เย้ายวนใจ, ยั่วใจ, ล่อใจ, Example: ภาพนางแบบสาวช่างยั่วยวนใจผู้พบเห็นโดยเฉพาะหนุ่มๆ, Thai definition: ชวนให้เพลิดเพลิน, ชวนให้หลงรัก
อามิษ[N] enticement, See also: allurement, bait, Syn. อามิส, Thai definition: วัตถุเครื่องล่อใจ
อามิส[N] allurement, See also: enticement, bait, Syn. อามิษ, Example: นักหนังสือพิมพ์ดีๆ ที่ไม่รับอามิสสินจ้าง รางวัล หรือสินบนใดๆ ยังมีอยู่มาก, Thai definition: วัตถุเครื่องล่อใจ
อ่อย[V] tempt, See also: entice, lure, Syn. ล่อ, อ่อยเหยื่อ, Thai definition: ให้สิ่งของ หรือเงินทองคราวละเล็กละน้อยเป็นเหยื่อล่อ
สิ่งเย้ายวน[N] lure, See also: enticement, come-on, Syn. สิ่งล่อใจ, สิ่งล่อลวง, สิ่งยั่วยวน, Example: ชีวิตในเมืองมีสิ่งเย้ายวนใจมากกว่าในชนบท ทำให้เสียผู้เสียคนได้ง่ายกว่า, Count unit: สิ่ง, อย่าง, Thai definition: ี่สิ่งจูงใจหรือชักชวนให้เกิดความกำเริบหรืออยากได้อยากมี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างฝึกหัด[n. exp.] (chang feukhat) EN: apprentice [m]   
ช่างหัดใหม่[n. exp.] (chang hat mai) EN: apprentice   
ดึงดูด[v.] (deungdūt) EN: attract ; appeal ; draw ; magnetize ; arouse interest ; fascinate ; charm ; allure ; entice ; lure   FR: attirer ; charmer
ฝึกงาน[v.] (feukngān) EN: apprentice ; train   
เครื่องล่อ[X] (khreūang lø) EN: lure ; bait ; decoy ; temptation ; allure ; enticement   
ล่อ[v.] (lø) EN: lure ; entice ; tempt ; seduce   FR: appâter ; leurrer ; allécher ; affriander (vx - litt.)
ล่อใจ[v.] (løjai) EN: tempt ; lure ; entice ; seduce ; allure ; invite ; attract   FR: tenter ; attirer ; séduire ; allécher
ลวง[v.] (lūang) EN: delude ; deceive ; lure ; entice ; dupe   FR: tromper ; leurrer ; duper ; flouer (fam.) ; rouler (fam.)
ลูกศิษย์[n.] (lūksit) EN: student ; pupil ; trainee ; apprentice   FR: écolier [m]
ผู้ฝึกหัดงาน[n. exp.] (phū feukhat ngān) EN: apprentice ; trainee   

CMU English Pronouncing Dictionary
ENTICE    EH0 N T AY1 S
ENTICED    EH0 N T AY1 S T
ENTICEMENT    EH0 N T AY1 S M AH0 N T
ENTICEMENTS    EH0 N T AY1 S M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
entice    (v) ˈɪntˈaɪs (i1 n t ai1 s)
enticed    (v) ˈɪntˈaɪst (i1 n t ai1 s t)
entices    (v) ˈɪntˈaɪsɪz (i1 n t ai1 s i z)
enticement    (n) ˈɪntˈaɪsmənt (i1 n t ai1 s m @ n t)
enticements    (n) ˈɪntˈaɪsmənts (i1 n t ai1 s m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お店;御店[おたな, otana] (n) (1) (See 店・たな) merchant's home (esp. used by apprentices, etc.); (2) (your) rental home [Add to Longdo]
お礼奉公;御礼奉公[おれいぼうこう, oreiboukou] (n) free service after one has finished one's apprenticeship [Add to Longdo]
どん[, don] (pref) (1) very; totally; (2) (See 殿・どの) polite suffix used after a person's name (often of an apprentice; used much more broadly in southern Kyushu); (n,adv-to) (3) bang (e.g. of large drum, signal pistol, etc.); with a thud; sound when slamming something down [Add to Longdo]
悪事を唆す[あくじをそそのかす, akujiwososonokasu] (exp,v5s) to entice a person to do something wrong [Add to Longdo]
下剃り[したぞり, shitazori] (n,vs) barber's apprentice [Add to Longdo]
家事見習;家事見習い[かじみならい, kajiminarai] (n) apprenticeship in the running of a household; prospective bride who undertakes an apprenticeship to learn housekeeping [Add to Longdo]
勤め上げる[つとめあげる, tsutomeageru] (v1,vt) to serve out one's apprenticeship; to serve out one's time [Add to Longdo]
勤め奉公[つとめぼうこう, tsutomeboukou] (n) apprenticeship [Add to Longdo]
襟替え;襟換え[えりがえ, erigae] (n) (See 半玉,舞子・1) becoming a geisha (of a geisha apprentice) [Add to Longdo]
兄弟子[あにでし, anideshi] (n) senior schoolmate; senior apprentice [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 entice
   v 1: provoke someone to do something through (often false or
      exaggerated) promises or persuasion; "He lured me into
      temptation" [syn: {entice}, {lure}, {tempt}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top