ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

entertaining

EH2 N T ER0 T EY1 N IH0 NG   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -entertaining-, *entertaining*, entertain
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
entertaining[ADJ] ซึ่งสนุกสนานเพลิดเพลิน, See also: รื่นรมย์, Syn. amusing, enjoyable, pleasurable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
entertainingadj. ซึ่งให้ความเพลิดเพลิน,ซึ่งให้ความสนุกสนาน.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're idle. - Oh, ta. - Entertaining the troops.โอ้ กรับ ความบันเทิงทหาร How I Won the War (1967)
It's said to be a most entertaining presentation.มันเป็นส่วนความบันเทิงที่สนุกที่สุด Bicentennial Man (1999)
I'm used to entertaining your tricks.ได้ จะ"ดู"ให้ครบเชียว Eating Out (2004)
This is very entertaining, captain, but, really, I got to get back to work,มันเป็นเรื่องที่น่าขำมาก ผู้กอง แต่จริงๆ ผมต้องกลับไปทำงานแล้ว Mr. Monk Gets Fired (2004)
Say I'm entertaining the baron. Like so many clients he's trapped in an arranged marriage.อย่างที่บอก ฉันสร้างความสนุกสนานให้กับท่านบารอน เช่นเดียวกับ ลูกค้าคนอื่นๆที่ถูกผูกติดกับงานแต่งงานที่ถูกวางเอาไว้ Memoirs of a Geisha (2005)
So tell me. What do we know about entertaining Americans?บอกฉันสิ เรามีวิธีไหนบ้างที่จะทำให้พวกอเมริกันเพลิดเพลินได้? Memoirs of a Geisha (2005)
My king and queen, I was just entertaining your guests.ก่อนกล่าวสิ่งใด เจ้าเพอร์เชิน รู้กันในสปาร์ทา 300 (2006)
Thank you for entertaining me every day.ขอบคุณที่ทำให้ชั้นหัวเราะในทุกๆวัน Almost Love (2006)
It's entertaining.มันให้ความบันเทิง No Such Thing as Vampires (2007)
Laverton Fair. Vastly entertaining. Monstrous good idea, Jane.ลาเวอร์ตัน แฟร์ สนุกจังเลย คิดได้เก่งจริงๆ เลยเจน Becoming Jane (2007)
Yeah, you're in, 'cause that was entertaining in a horrifying sort of way.ใช่ คุณมาเพราะมันสนุก นั่นเป็นสิ่งที่น่ากลัวมาก Surf's Up (2007)
Very entertaining. But I rather think you've been watching too many films.สนุกมากครับ.แต่ผมว่าคุณดูหนังมากเกินไปรึป่าว Hot Fuzz (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
entertainingHe is in charge of entertaining the foreign guests.
entertainingI think a movie is more entertaining than any book.
entertainingThe picture I saw then was a most entertaining one.
entertainingThis is an entertaining program for children.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สนุกปาก[ADV] entertainingly, See also: amusingly, pleasantly, enjoyably, Syn. คะนองปาก, Example: พวกอันธพาลแซวผู้หญิงที่เดินผ่านไปผ่านมาอย่างสนุกปากโดยไม่เกรงใจใครเลย, Thai definition: พูดออกไปเพลิดเพลินขำขันอย่างไม่คิดถึงความเหมาะสม
เริงรมย์[ADJ] entertaining, See also: amusing, pleasing, Syn. บันเทิงใจ, Ant. เศร้า, โศกเศร้า, Example: คนหนุ่มสาวในยุคปัจจุบันนี้มักจะไปติดอยู่กับสถานเริงรมย์พวกบาร์ ดิสโก้เธค, Thai definition: ที่ประเทืองอารมณ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เริงรมย์[adj.] (roēng-rom) EN: entertaining ; amusing   FR: divertissant
สนุก[adj.] (sanuk) EN: pleasant ; funny ; fun ; entertaining ; amusing ; vivacious ; diverting ; enjoyable;   FR: plaisant ; agréable ; amusant ; réjouissant ; divertissant ; distrayant
สนุกปาก[adv.] (sanukpāk) EN: entertainingly ; amusingly ; pleasantly ; enjoyably   
ตลกขบขัน[adj.] (talok khopkhan) EN: humourous ; jocular ; amusing ; cheerful ; entertaining ; funny   

CMU English Pronouncing Dictionary
ENTERTAINING    EH2 N T ER0 T EY1 N IH0 NG
ENTERTAINING    EH2 N ER0 T EY1 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
entertaining    (v) ˌɛntətˈɛɪnɪŋ (e2 n t @ t ei1 n i ng)
entertainingly    (a) ˌɛntətˈɛɪnɪŋliː (e2 n t @ t ei1 n i ng l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
歌妓[かぎ, kagi] (n) woman who earns her living by entertaining with song, dance and playing the shamisen; geisha who sings at parties [Add to Longdo]
会席料理[かいせきりょうり, kaisekiryouri] (n) (See 懐石料理) set of dishes served on an individual tray for entertaining guests; banquet [Add to Longdo]
官官接待;官々接待[かんかんせったい, kankansettai] (n) (often local bureaucrats entertaining central bureaucrats) (See 接待・2) bureaucrats entertaining bureaucrats using public funds [Add to Longdo]
[きょう;あえ, kyou ; ae] (n) (arch) treating someone (to food or drink); entertaining someone (as one's guest) [Add to Longdo]
饗設け;饗設[あるじもうけ, arujimouke] (n) (arch) entertaining someone as one's guest [Add to Longdo]
座持ち[ざもち, zamochi] (n) entertaining guests [Add to Longdo]
主;主人[あるじ, aruji] (n) (1) (abbr) head (of a household); proprietor (of a store); proprietress; landlord; landlady; master (of a servant); (2) (arch) (also written as 饗) (See 饗設け) entertaining someone as one's guest [Add to Longdo]
掌客[しょうきゃく, shoukyaku] (n) (arch) court official in charge of entertaining important guests [Add to Longdo]
食積み;食積;食い積み;食摘み;食い摘み[くいつみ, kuitsumi] (n) (1) New Year food for entertaining a guest served in multilayered lacquered boxes; (2) (arch) (See 蓬莱飾り・ほうらいかざり) Kansai New Year decoration (made from food) (Edo name) [Add to Longdo]
接待(P);摂待[せったい, settai] (n,vs) (1) reception; welcome; serving (food); (2) wining and dining; business entertainment; corporate entertainment; entertaining politicians; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  entertaining
      adj 1: agreeably diverting; "an entertaining puppet show";
             "films should be entertaining"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top