ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

entertainer

EH2 N T ER0 T EY1 N ER0   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -entertainer-, *entertainer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
entertainer[N] ผู้ให้ความบันเทิง, Syn. performer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
entertainern. นักร้อง,ตัวตลก,ผู้แสดง,ผู้ทำให้เพลิดเพลิน,ผู้ต้อนรับแขก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Entertainersผู้ให้ความบันเทิง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As you can imagine, she was quite an entertainer.พอราเชลมาร่วมงานเท่านั้น ฮิตแหลก The Bodyguard (1992)
Are you an entertainer?พวกบันเทิงรึเปล่า Ken Park (2002)
Entertainers are so temperamental. Transpose!ศิลปินก็มักอ่อนไหวอย่างเงี้ยหละ จัดการซะนะ High School Musical 2 (2007)
The mangoes' so sweet,the women so... well,if it isn't the entertainer.มะม่วงก็หวาน ผู้หญิงก็... แหม ไม่ใช่คนบันเทิงเลยนะ Call Waiting (2007)
You are quite the entertainer, Mr. One Two.คุณเป็นพวกสร้างความบันเทิงสินะ คุณ วันทู RocknRolla (2008)
Look, we love your work as an entertainer.ดูน่ะ เราคิดว่าคุณขาย\ พวกรายการบันเทิง Frost/Nixon (2008)
I'm just an entertainer.ผมเป็นแค่ผู้ให้ความบันเทิง Debate 109 (2009)
So, you remember these entertainers fight over the best spots, right?งั้นคุณจำนักแสดงจำอวด พวกนั้นได้ใช่ไหม ที่ทะเลาะกันเพื่อแย่งชิง พื้นที่โชว์ดีที่สุด? The Bones That Weren't (2010)
An entertainer is an unhappy career, making other people happy.อยู่ในวงการบันเทิงเป็นอาชีพที่ไม่มีความสุข แต่ทำความสุขให้คนอื่น Episode #1.10 (2010)
Not as an entertainer in front of the cameras.ไม่ใช่การแสดงต่อหน้ากล้อง Episode #1.11 (2010)
Actress, are you an entertainer?งั้นคุณเป็นนักร้องเหรอ Episode #1.9 (2010)
So, they tell me you're some kind of entertainer.มีคนบอกว่าเจ้าเป็นแบบว่า ให้ความบันเทิง The Sorcerer's Apprentice (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
entertainerHe is not so much a teacher as an entertainer.
entertainerHe made good as an entertainer.
entertainerThe man whose work it is to amuse people who attend a show is an entertainer.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปฏิคม[N] receptionist, See also: entertainer, hostess, Syn. ผู้ต้อนรับ, ผู้รับแขก, ผู้ดูแลต้อนรับ, Example: หล่อนได้รับหน้าที่เป็นปฏิคม, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำอวด[n.] (jam-ūat) EN: comedian ; clown ; entertainer ; joker   FR: pitre [m] ; bouffon [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ENTERTAINER    EH2 N T ER0 T EY1 N ER0
ENTERTAINER    EH2 N ER0 T EY1 N ER0
ENTERTAINERS    EH2 N T ER0 T EY1 N ER0 Z
ENTERTAINERS    EH2 N ER0 T EY1 N ER0 Z
ENTERTAINER'S    EH2 N T ER0 T EY1 N ER0 Z
ENTERTAINER'S    EH2 N ER0 T EY1 N ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
entertainer    (n) ˌɛntətˈɛɪnər (e2 n t @ t ei1 n @ r)
entertainers    (n) ˌɛntətˈɛɪnəz (e2 n t @ t ei1 n @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
さぶる児[さぶるこ, saburuko] (n) (arch) (uk) (See 浮かれ女・うかれめ) prostitute and entertainer [Add to Longdo]
さぶる少女[さぶるおとめ, saburuotome] (n) (arch) (See さぶる児・さぶるこ) prostitute and entertainer [Add to Longdo]
エンターテイナー[, enta-teina-] (n) entertainer [Add to Longdo]
ブロマイド[, buromaido] (n) (1) bromide; (2) publicity photograph of a movie star, entertainer, etc.; (P) [Add to Longdo]
プロマイド[, puromaido] (n) (See ブロマイド) Promide (product name for bromides released by Marubell); bromide (publicity photograph of a movie star, entertainer, etc.) [Add to Longdo]
越後獅子[えちごじし, echigojishi] (n) street performance by itinerant entertainers featuring a tumbling act in which a child performer wears a carved lion's head [Add to Longdo]
演芸人[えんげいじん, engeijin] (n) entertainer [Add to Longdo]
[とぎ, togi] (n) nursing; nurse; attending; attendant; entertainer [Add to Longdo]
伎女;妓女[ぎじょ, gijo] (n) woman entertainer; prostitute [Add to Longdo]
妓生[キーセン;きいさん;こしょう, ki-sen ; kiisan ; koshou] (n) Korean female entertainer (kor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  entertainer
      n 1: a person who tries to please or amuse

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top