ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

entertain

EH2 N T ER0 T EY1 N   
95 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -entertain-, *entertain*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
entertain[VI] ต้อนรับแขก, See also: ต้อนรับ, Syn. host
entertain[VT] ทำให้เพลิดเพลิน, See also: ทำให้สนุกสนาน, Syn. amuse, delight, please
entertain[VT] รับพิจารณา, See also: พินิจพิจารณา, Syn. consider, contemplate, think
entertainer[N] ผู้ให้ความบันเทิง, Syn. performer
entertaining[ADJ] ซึ่งสนุกสนานเพลิดเพลิน, See also: รื่นรมย์, Syn. amusing, enjoyable, pleasurable
entertainment[N] ความบันเทิง, See also: ความสนุกสนาน, Syn. amusement, enjoyment, pleasure
entertainment[N] มหรสพ, สันทนาการ, Syn. performance, play, show

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
entertain(เอนเทอะเทน') vt. ทำให้เพลิดเพลิน,ทำให้สนุกสนาน,ต้อนรับ,รับรองแขก,เชิญไปเลี้ยง,ยอมรับ,รับ,รับพิจารณา. -vi. รับรองแขก
entertainern. นักร้อง,ตัวตลก,ผู้แสดง,ผู้ทำให้เพลิดเพลิน,ผู้ต้อนรับแขก
entertainingadj. ซึ่งให้ความเพลิดเพลิน,ซึ่งให้ความสนุกสนาน.
entertainmentn. การให้ความเพลิดเพลิน,การต้อนรับแขก,สิ่งที่ให้ความเพลิดเพลิน,การแสดง,การยอมรับ,การรับพิจารณา, Syn. amusement
entertainment taxn. ภาษีมโหรสพ

English-Thai: Nontri Dictionary
entertain(vt) ความสนุกสนาน,ความเพลิดเพลิน,มหรสพ,การรับรองแขก
entertainment(n) การบันเทิง,การให้ความเพลิดเพลิน,การต้อนรับ,การแสดง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
entertainmentการบันเทิง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Entertainersผู้ให้ความบันเทิง [TU Subject Heading]
Entertainment facilities in shopping centersสถานบริการความบันเทิงในศูนย์การค้า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A little mediaeval entertainment in the ghetto!ไปสนุกกันให้เต็มที่ ในชุมชนยิว The Great Dictator (1940)
In the event that you find the accused guilty, the bench will not entertain a recommendation for mercy.ในกรณีที่คุณพบว่าผู้ถูกกล่าวหาว่ามีความผิด ม้านั่งจะไม่ได้สร้างความบันเทิงให้คำแนะนำสำหรับความเมตตา 12 Angry Men (1957)
He'll have to entertain somewhere else to obtain satisfaction.เขาจะต้องสร้างความบันเทิงตก เลือดสกปรก ที่อื่นสำหรับเขาที่จะได้รับ ความพอใจ เขาจะไม่ได้ครับ How I Won the War (1967)
You're idle. - Oh, ta. - Entertaining the troops.โอ้ กรับ ความบันเทิงทหาร How I Won the War (1967)
- Happy, shed a tear, entertained.มีความสุขหลั่งน้ำตา, ความ บันเทิง ฉันไม่ได้มีภรรยาเลย How I Won the War (1967)
You may not fall out until a very important bod sees you entertained and happy.คณะกรรมการ บริษัท ที่เป็น เพราะที่นี่ไม่กี่นาที เห็นคุณเพลิดเพลินและมี ความสุข How I Won the War (1967)
We figure that entertainment would draw gamblers to the casino.We figure that entertainment would draw gamblers to the casino. The Godfather (1972)
- That's a lot of entertainment. - For two dollars.ซึ่งมีความบันเทิงมากมาย เพื่อ$2 The Blues Brothers (1980)
Ramica, the wedding tonight... is only temporal entertainment in my long life.รามิกา งานแต่งคืนนี้... ก็แค่ความสุขชั่วครั้งคราว ในชีวิตของพ่อเท่านั้น Vampire Hunter D (1985)
Well, if it isn't the entertainment staff.นี่เห็นว่าเป็นพนักงานให้ความบันเทิงน๊ะ Dirty Dancing (1987)
We have no more entertainment. Nothing.เราไม่มีความบันเทิงอะไรอีกต่อไปแล้ว. Cinema Paradiso (1988)
¶ It's been great to entertain you for a whileยินดีที่ทำให้คุณมีความสุข Punchline (1988)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
entertainAustralians excel at sports and entertainment.
entertainHe entertained us with jokes all evening.
entertainHe entertains some hope of accomplishing it.
entertainHe is familiar with the entertainment world.
entertainHe is in charge of entertaining the foreign guests.
entertainHe is not so much a teacher as an entertainer.
entertainHe made good as an entertainer.
entertainHe often entertained his friends over the weekend.
entertainHis stories entertained us for hours.
entertainI cannot entertain such a request.
entertainIntended for children, the book entertains grown-ups.
entertainI think a movie is more entertaining than any book.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สนุกปาก[ADV] entertainingly, See also: amusingly, pleasantly, enjoyably, Syn. คะนองปาก, Example: พวกอันธพาลแซวผู้หญิงที่เดินผ่านไปผ่านมาอย่างสนุกปากโดยไม่เกรงใจใครเลย, Thai definition: พูดออกไปเพลิดเพลินขำขันอย่างไม่คิดถึงความเหมาะสม
สถานบริการ[N] entertainment spot, Syn. สถานบันเทิง, สถานเริงรมย์, Example: สถานที่ที่ขออนุญาตตั้งเป็นสถานบริการต้องไม่อยู่ใกล้ชิดวัดหรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: สถานที่ตั้งขึ้นเพื่อให้บริการโดยหวังประโยชน์ในการค้า
มหรสพ[N] entertainment, See also: amusement, Example: การแสดงหนังใหญ่นับเป็นมหรสพที่ชาวไทยนำมาแสดงกันนานหลายร้อยปี, Thai definition: การแสดงหรือการละเล่นต่างๆ ที่จัดขึ้นเพื่อความรื่นเริง
สถานบันเทิง[N] place of amusement, See also: entertainment venue, Syn. สถานเริงรมย์, Example: ในยุคที่สภาพเศรษฐกิจย่ำแย่ สถานบันเทิงหลายแห่งพากันปิดกิจการกันลง เนื่องจากไม่มีลูกค้า, Count unit: แห่ง, Thai definition: สถานที่ให้ความสุขสนุกสนาน
เริงรมย์[ADJ] entertaining, See also: amusing, pleasing, Syn. บันเทิงใจ, Ant. เศร้า, โศกเศร้า, Example: คนหนุ่มสาวในยุคปัจจุบันนี้มักจะไปติดอยู่กับสถานเริงรมย์พวกบาร์ ดิสโก้เธค, Thai definition: ที่ประเทืองอารมณ์
เรื่องบันเทิง[N] entertainment, See also: amusement, leisure activity, enjoyment, fun, Syn. เรื่องสนุก, Ant. เรื่องเครียด, เรื่องซีเรียส, Example: มนุษย์มีสัญชาตญาณที่จะสนใจเรื่องบันเทิงมากกว่าปัญหาสังคม, Count unit: เรื่อง
สาระบันเทิง[N] entertainment, See also: amusement, leisure activity, enjoyment, fun, pleasure, recreation, Example: หนังสือเหล่านี้ล้วนเป็นสาระบันเทิงสำหรับเด็ก
มโหรสพ[N] entertainment, See also: amusement, Syn. มหรสพ, Example: ในงานรื่นเริงประจำปีของจังหวัดขอนแก่นมีมหรสพต่างๆ มากมาย, Count unit: ประเภท, ชนิด, Thai definition: การเล่นรื่นเริงมีโขนละครหรือสิ่งคล้ายคลึงกัน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เลี้ยงแขก[V] entertain guests, See also: give a party, Syn. รับรองแขก, Example: หลังจากเลี้ยงพระแล้วเจ้าภาพจัดอาหารมาเลี้ยงแขก, Thai definition: เลี้ยงอาหารแก่ผู้ได้รับเชิญ, ปรนปรือแขกด้วยอาหารการกิน
เลี้ยงดูปูเสื่อ[V] entertain warmly, See also: entertain with food and women, Example: พวกชาวบ้านเลี้ยงดูปูเสื่อพวกนักพัฒนาเป็นอย่างดี, Thai definition: ปรนปรือด้วยอาหารการกินและการหลับนอน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่านเล่น[v. exp.] (ān len) EN: read for entertain; read for pleasure   FR: lire pour le plaisir
บันเทิง[n.] (banthoēng) EN: amusement ; entertainment ; recreation   FR: distraction [f]
บันเทิง[v.] (banthoēng) EN: enjoy ; entertain ; be amused ; be joyful ; be happy   FR: distraire ; divertir ; égayer
บันเทิงคดี[n.] (banthoēngkhadī) EN: fiction ; light entertainment   
เบี้ยเลี้ยงค่ารับรอง[n. exp.] (bīalīeng khā raprøng) EN: entertainment allowance   
จำอวด[n.] (jam-ūat) EN: comedian ; clown ; entertainer ; joker   FR: pitre [m] ; bouffon [m]
การบันเทิง[n.] (kān banthoēng) EN: entertainment ; recreation   FR: loisirs et sports [mpl]
การพักผ่อนหย่อนใจ[n. exp.] (kān phakphǿn yønjai) EN: recreation ; relaxation ; resting ; leisure ; amusement ; entertainment   
ค่าเลี้ยงดูปูเสื่อ[n. exp.] (khā līengdū pū seūa) EN: entertainment expense   
ค่ารับรอง[n. exp.] (khā raprøng) EN: entertainment expenses   

CMU English Pronouncing Dictionary
ENTERTAIN    EH2 N T ER0 T EY1 N
ENTERTAIN    EH2 N ER0 T EY1 N
ENTERTAINS    EH2 N T ER0 T EY1 N Z
ENTERTAINS    EH2 N ER0 T EY1 N Z
ENTERTAINED    EH2 N T ER0 T EY1 N D
ENTERTAINED    EH2 N ER0 T EY1 N D
ENTERTAINER    EH2 N T ER0 T EY1 N ER0
ENTERTAINER    EH2 N ER0 T EY1 N ER0
ENTERTAINERS    EH2 N ER0 T EY1 N ER0 Z
ENTERTAINING    EH2 N ER0 T EY1 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
entertain    (v) ˌɛntətˈɛɪn (e2 n t @ t ei1 n)
entertains    (v) ˌɛntətˈɛɪnz (e2 n t @ t ei1 n z)
entertained    (v) ˌɛntətˈɛɪnd (e2 n t @ t ei1 n d)
entertainer    (n) ˌɛntətˈɛɪnər (e2 n t @ t ei1 n @ r)
entertainers    (n) ˌɛntətˈɛɪnəz (e2 n t @ t ei1 n @ z)
entertaining    (v) ˌɛntətˈɛɪnɪŋ (e2 n t @ t ei1 n i ng)
entertainment    (n) ˌɛntətˈɛɪnmənt (e2 n t @ t ei1 n m @ n t)
entertainingly    (a) ˌɛntətˈɛɪnɪŋliː (e2 n t @ t ei1 n i ng l ii)
entertainments    (n) ˌɛntətˈɛɪnmənts (e2 n t @ t ei1 n m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
娱乐[yú lè, ㄩˊ ㄌㄜˋ, / ] entertainment, #1,655 [Add to Longdo]
[chóu, ㄔㄡˊ, ] entertain; repay; return; reward; compensate, #8,183 [Add to Longdo]
款待[kuǎn dài, ㄎㄨㄢˇ ㄉㄞˋ, ] entertain, #26,564 [Add to Longdo]
游艺[yóu yì, ㄧㄡˊ ㄧˋ, / ] entertainment, #39,354 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お構い;御構い[おかまい, okamai] (n) (1) (pol) (See お構いなく) entertainment; hospitality; (2) banishment (Edo period) [Add to Longdo]
お持て成し[おもてなし, omotenashi] (n) (uk) (See 持て成し) hospitality; entertainment; service; (P) [Add to Longdo]
ご愛嬌;ご愛敬;御愛嬌;御愛敬;ご愛きょう[ごあいきょう, goaikyou] (n) (See 愛嬌・あいきょう・3) entertainment; amusement; fun [Add to Longdo]
さぶる児[さぶるこ, saburuko] (n) (arch) (uk) (See 浮かれ女・うかれめ) prostitute and entertainer [Add to Longdo]
さぶる少女[さぶるおとめ, saburuotome] (n) (arch) (See さぶる児・さぶるこ) prostitute and entertainer [Add to Longdo]
アラビア夜話[アラビアよばなし, arabia yobanashi] (n) Arabian Nights; The Thousand and One Nights; The Arabian Nights' Entertainments [Add to Longdo]
エンターテイナー[, enta-teina-] (n) entertainer [Add to Longdo]
エンターテインメント(P);エンタテイメント(P);エンターテイメント;エンタテインメント[, enta-teinmento (P); entateimento (P); enta-teimento ; entateinmento] (n) entertainment; (P) [Add to Longdo]
エンタテイメンツ[, entateimentsu] (n) entertainments [Add to Longdo]
エンタメ[, entame] (n) (abbr) (See エンターテインメント) entertainment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 entertain
   v 1: provide entertainment for
   2: take into consideration, have in view; "He entertained the
     notion of moving to South America" [syn: {entertain}, {think
     of}, {toy with}, {flirt with}, {think about}]
   3: maintain (a theory, thoughts, or feelings); "bear a grudge";
     "entertain interesting notions"; "harbor a resentment" [syn:
     {harbor}, {harbour}, {hold}, {entertain}, {nurse}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top