ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enterobiasis

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enterobiasis-, *enterobiasis*, enterobiasi
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enterobiasisโรคพยาธิเส้นด้าย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Enterobiasisโรคพยาธิเข็มหมุด [TU Subject Heading]
Enterobiasisโรคพยาธิเส้นด้าย,โรคพยาธิเข็มหมุด [การแพทย์]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蛲虫病[ráo chóng bìng, ㄖㄠˊ ㄔㄨㄥˊ ㄅㄧㄥˋ, / ] enterobiasis, #195,845 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enterobiasis
   n 1: an infestation with or a resulting infection caused by the
      pinworm Enterobius vermicularis; occurs especially in
      children

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top