ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enter up

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enter up-, *enter up*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา enter up มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *enter up*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enter up[PHRV] บันทึกใน, See also: เขียนใน, Syn. enter in, enter into
enter upon[PHRV] เริ่มเพลิดเพลิน, See also: เริ่มมี, เริ่มมีบทบาท, Syn. enter on
center upon[PHRV] รวมอยู่ที่, See also: มุ่งไปที่, Syn. center on

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top