ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enter key

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enter key-, *enter key*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enter keyแป้นป้อนเข้าหมายถึง แป้นที่จะใช้กด เมื่อพิมพ์คำสั่งเสร็จแล้ว และต้องการให้คอมพิวเตอร์เริ่มทำงานตามคำสั่ง ถ้าเป็นโปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) แป้นนี้เป็นแป้นสำหรับสั่งให้ขึ้นย่อหน้าใหม่ ในบางครั้งก็เรียกกันว่า Return key และมักเขียนย่อว่า ในบางโปรแกรม แป้นนี้อาจถูกกำหนดให้ทำอย่างอื่นก็ได้ แป้นพิมพ์ของคอมพิวเตอร์ทุกชนิด ทุกยี่ห้อ จะต้องมีแป้นนี้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Enter keyแป้นป้อนเข้า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Enter keyแป้นป้อนเข้า [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Enter keyแป้นป้อนเข้า [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Please go back to the first terminal hit the Enter key.กลับไปที่เทอร์มินอลแรก และกดปุ่ม Enter Surrogates (2009)
Hit the Enter key please!ได้โปรดกด Enter ! Surrogates (2009)

Japanese-English: EDICT Dictionary
エンターキー[, enta-ki-] (n) {comp} Enter key [Add to Longdo]
入力キー[にゅうりょくキー, nyuuryoku ki-] (n) {comp} ENTER key [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
入力キー[にゅうろくキー, nyuuroku ki-] ENTER key [Add to Longdo]
入力キー[にゅうろくキー, nyuuroku ki-] ENTER key [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top