ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

entasis

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -entasis-, *entasis*, entasi
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
entasis[N] ส่วนที่นูนขึ้นมาเล็กน้อยของเสาโรมัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
entasisn. ส่วนนูนเล็กน้อยของเสาหรือหอคอย หรืออื่น ๆ

Japanese-English: EDICT Dictionary
エンタシス[, entashisu] (n) entasis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 entasis
   n 1: a slight convexity in the shaft of a column; compensates
      for the illusion of concavity that viewers experience when
      the sides are perfectly straight

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

entasis

 


  

 
entasis
 • ส่วนที่นูนขึ้นมาเล็กน้อยของเสาโรมัน[Lex2]
 • n. ส่วนนูนเล็กน้อยของเสาหรือหอคอย หรืออื่น ๆ [Hope]
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
entails, encases, entices, enuresis, Onassis, entries, ANSIs, antis, fantasies, Antaeus, Unitas's, antacids, antacid, enthuses, entities, endorses, enters, Antares, entrees, entry's, intakes, Ontario's, antacid's, fantasy's, unease's, Antoni's, entity's, intake's

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top