ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ensign

EH1 N S AH0 N   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ensign-, *ensign*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ensign[N] ธงของเรือเพื่อแสดงให้ทราบว่าสังกัดทหารหน่วยใด, See also: ธงของเครื่องบินเพื่อแสดงให้ทราบว่าสังกัดทหารหน่วยใด, Syn. flag
ensign[N] ธงที่ใช้เป็นสัญลักษณ์ของหน่วยงาน, Syn. emblem, sign, symbol
ensign[N] นายธง, See also: คนถือธง
ensign[N] ยศทหารขั้นต่ำสุดของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา, Syn. petty naval officer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ensign(เอน'ไซน์,เอนไซน') n. ธง,ธงทหาร,ธงเรือ

English-Thai: Nontri Dictionary
ensign(n) ธงประจำกอง,คนถือธง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ensign๑. ธงชาติ๒. ธงแสดงสัญชาติ๓. ธงประจำตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ensigns Havoc and Breda.เรียกฮาวอคกับเบรด้าด้วย Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
Beauty's ensign yet is crimson in thy lips and in thy cheeks.Beauty's ensign yet is crimson in thy lips and in thy cheeks. The Twilight Saga: New Moon (2009)
Are you saying that Wil Wheaton aka Ensign Wesley Crusher on Star Trek:นายกำลังบอกว่าวิล วีทตัน หรือ เรือตรี เวสลีย์ ครัชเชอร์ จาก สตาร์เทร็ค เดอะเน็กซ์ เจนเนอเรชั่น The Creepy Candy Coating Corollary (2009)
Ensign Chekov, Pavel Andrejevic, sir.-เรือตรีเชคอฟ พาเวล แอนเดรวิช ครับ Star Trek (2009)
Ensign authorization code 95 Wictor Wictor 2.รหัสผ่าน เรือตรี 95 วิคเตอร์ วิคเตอร์ 2 Star Trek (2009)
Ensign authorization code 95 Victor Victor 2.ขอป้อนรหัสผ่าน เรือตรี 95 วิคเตอร์ วิคเตอร์ 2 Star Trek (2009)
Like red-shirted ensign in "Star Trek" doomed.เหมือนธงบนเสื้่อแดง ใน "สตาร์ เทรก" The Uncanny Valley (2010)
Which, by the way, is something you don't want to attend wearing a Star Trek ensign's uniform.ซึ่ง ขอเตือนว่าเป็นงานที่นายไม่ควร สวมชุดสตาร์เทรคไป The Benefactor Factor (2011)
Do you know why that is, Ensign?รู้มั้ยว่าทำไม เรือตรี? Conventions of Space and Time (2013)
A gunnery ensign.นายธง (ทหารที่มีหน้าที่ถือธงบนเรือ) The Imitation Game (2014)
Ensign Von Huene speaking.เอนไซน์ วอน เฮน พูดสายค่ะ Deepwater Horizon (2016)
Ensign Syl.ธง สิล Star Trek Beyond (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ธง[n.] (thong) EN: flag ; standard ; banner ; pennant ; ensign ; colours   FR: drapeau [m] ; étendard [m] ; bannière [f] ; enseigne [f] (litt.) ; couleurs [fpl] ; pavillon [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ENSIGN    EH1 N S AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ensign    (n) ˈɛnsən (e1 n s @ n)
ensigns    (n) ˈɛnsənz (e1 n s @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
旗帜[qí zhì, ㄑㄧˊ ㄓˋ, / ] ensign; flag, #7,434 [Add to Longdo]
[wǎn, ㄨㄢˇ, ] ensign of royalty, #36,969 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fahne {f} | Fahnen {pl}ensign | ensigns [Add to Longdo]
Flagge {f} | Flaggen {pl}ensign | ensigns [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
旭日旗[きょくじつき, kyokujitsuki] (n) Japan's naval ensign; Japanese flag used on military ships [Add to Longdo]
旗幟[きし;きしょく(ik), kishi ; kishoku (ik)] (n) flag; banner; ensign; emblem [Add to Longdo]
軍艦旗[ぐんかんき, gunkanki] (n) naval ensign [Add to Longdo]
軍旗[ぐんき, gunki] (n) battle flag; colours; colors; ensign [Add to Longdo]
少尉[しょうい, shoui] (n) second lieutenant; sublieutenant; ensign; (P) [Add to Longdo]
少慰[しょうい, shoui] (n) ensign (navy); second lieutenant (marine and army) [Add to Longdo]
千成り瓢箪[せんなりぴょうたん, sennaripyoutan] (n) bottle gourd; ensign bearing cluster of gourds [Add to Longdo]
標章[ひょうしょう, hyoushou] (n) emblem; ensign; mark [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ensign
   n 1: a person who holds a commissioned rank in the United States
      Navy or the United States Coast Guard; below lieutenant
      junior grade
   2: an emblem flown as a symbol of nationality [syn: {national
     flag}, {ensign}]
   3: colors flown by a ship to show its nationality

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top