ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enshrinement

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enshrinement-, *enshrinement*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enshrinement[N] การวางไว้บนแท่นบูชา, See also: การตั้งไว้ในที่บูชา

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verehrung {f} | Verehrungen {pl}enshrinement | enshrinements [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
安置[あんち, anchi] (n,vs) enshrinement; installation (of image) [Add to Longdo]
御堂[みどう, midou] (n) (1) enshrinement hall (of a buddha); temple; (2) (usu. as お御堂) cathedral (esp. Catholic) [Add to Longdo]
相殿[あいどの;あいでん, aidono ; aiden] (n) enshrinement of two or more deities in one building of a shrine; shrine building dedicated to two or more deities [Add to Longdo]
鎮座[ちんざ, chinza] (n,vs) enshrinement [Add to Longdo]
渡御[とぎょ, togyo] (n,vs) transferral of a sacred object from its place of enshrinement; imperial procession [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top