ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enrollment

EH0 N R OW1 L M AH0 N T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enrollment-, *enrollment*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enrollment(เอนโรล'เมินทฺ) n. การลงทะเบียน,การลงชื่อ,การสมัครเข้าเรียน,การสมัครเข้าเป็นทหาร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
enrollmentการขึ้นทะเบียน, การเข้าสารบบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
enrollmentการขึ้นทะเบียน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
enrollment ratioอัตราส่วนผู้ลงทะเบียนเรียน (ต่อประชากรในวัยเรียน) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การเกณฑ์(n) enlistment, See also: enrollment, Example: การเกณฑ์ทหารมีเป็นประจำทุกปี

CMU English Pronouncing Dictionary
ENROLLMENT EH0 N R OW1 L M AH0 N T
ENROLLMENTS EH0 N R OW1 L M AH0 N T S

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anwerbung {f} | Anwerbungen {pl}enrollment [Am.]; enrolment [Br.] | enrolments [Add to Longdo]
Einschulung {f}; Schulanfang {m}enrollment [Am.]; enrolment [Br.]; first day at school [Add to Longdo]
Eintragung {f}; Einschreibung {f} | Eintragungen {pl}enrollment [Am.]; enrolment [Br.] | enrollments [Am.]; enrolments [Br.] [Add to Longdo]
Immatrikulation {f}enrollment [Am.]; enrolment [Br.]; matriculation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
仮入学[かりにゅうがく, karinyuugaku] (n) provisional enrollment; provisional enrolment [Add to Longdo]
在籍[ざいせき, zaiseki] (n,vs) enrollment; enrolment; (P) [Add to Longdo]
在籍証明書[ざいせきしょうめいしょ, zaisekishoumeisho] (n) certificate of enrollment; certificate of (school) registration [Add to Longdo]
大学全入時代[だいがくぜんにゅうじだい, daigakuzennyuujidai] (exp) era in which university places outnumber university applicants; era of declining enrollment [Add to Longdo]
入園(P);入苑(iK)[にゅうえん, nyuuen] (n,vs) (1) enrollment in kindergarten; enrolment in kindergarten; (2) entering a park, garden, zoo, etc.; (P) [Add to Longdo]
入園料[にゅうえんりょう, nyuuenryou] (n) kindergarten enrollment fee; kindergarten enrolment fee [Add to Longdo]
入会[にゅうかい, nyuukai] (n,vs) admission; joining; enrollment; enrolment [Add to Longdo]
入団[にゅうだん, nyuudan] (n,vs) enrollment; enrolment; (P) [Add to Longdo]
復籍[ふくせき, fukuseki] (n,vs) legal reregistration in one's family; reenrollment (in school); reenrolment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enrollment
   n 1: the act of enrolling [syn: {registration}, {enrollment},
      {enrolment}]
   2: the body of people (such as students) who register or enroll
     at the same time [syn: {registration}, {enrollment}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top