ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enqueue

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enqueue-, *enqueue*
English-Thai: Longdo Dictionary
enqueue(vt) จัด, วาง, แทนที่ บางสิ่งไว้เป็นลำดับ

Japanese-English: EDICT Dictionary
キューに入れる[キューにいれる, kyu-niireru] (exp,v1) {comp} to enqueue; to queue in line [Add to Longdo]
待ち行列に入れる[まちぎょうれつにいれる, machigyouretsuniireru] (exp,v1) {comp} to enqueue [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キューに入れる[キューにいれる, kyu-niireru] to enqueue [Add to Longdo]
待ち行列に入れる[まちぎょうれつにいれる, machigyouretsuniireru] to enqueue [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top