ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enough

IH0 N AH1 F   
71 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enough-, *enough*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enough[N] จำนวนที่พอเพียง, See also: ความพอเพียง, Syn. abundance, adequacy, sufficiency
enough[ADJ] พอเพียง, See also: พอ, พอสมควร, เพียงพอ, Syn. adequate, ample, sufficient
enough[ADV] พอเพียง, See also: พอ, พอสมควร, เพียงพอ, พอยอมรับได้, Syn. adequately, amply, sufficiently
enough[INT] พอแล้ว! (คำไม่เป็นทางการ), See also: หยุด!
Enough is enough.[IDM] พอแล้ว, See also: ไม่เอาอีกแล้ว
enough is as good as a feast[IDM] ความพึงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enough(อีนัฟ') adj.,adv. พอ,พอเพียง -n. ปริมาณหรือจำนวนที่พอเพียง,ความพอเพียง. -interj. พอแล้ว! หยุด! ดีแล้ว!, Syn. adequate

English-Thai: Nontri Dictionary
enough(adj) พอเพียง,พอ,พอต้องการ,เพียงพอ
enough(adv) อย่างพอเพียง,อย่างพอ,อย่างเพียงพอ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Before she died, she gave Sunako severance pay, enough to look after me until I become an adult.ก่อนที่เธอจะตาย เธอจ่ายเงินชดเชย กรณีเลิกจ้างให้คุณสึนาโกะ เป็นจำนวนมากพอ ที่จะดูแลฉันจนโตเป็นผู้ใหญ่ Disbanded (2017)
She must not have had enough self-love.เธอคงยังรักตัวเองไม่มากพอ Reason (2017)
Are you getting enough sex?นายได้มีเซ็กส์กับผู้หญิง บ้างหรือเปล่า The Mysterious Million Yen Women (2017)
I already had enough capital in professional respect.ฉันมีชื่อเสียงและได้รับความนับถือ ในวงการมืออาชีพพอตัวแล้ว  ()
THERE WAS NOT ENOUGH GREEN!(มีสีเขียวไม่พอน่ะสิ)  ()
It wasn't enough going to parties over the weekend for cross-dressing.แค่การแต่งตัวข้ามเพศ ไปงานปาร์ตี้สุดสัปดาห์มันไม่เพียงพอแล้ว  ()
I'm not a mug, Dad. I've had enough of your crap.หนูไม่ใช่คนหน้าโง่นะพ่อ หนูเบื่อเรื่องโกหกของพ่อเต็มทนแล้ว Smell the Weakness (2017)
Given that you were kind enough to publish details of your sales performance, we've estimated that you currently owe us £50,000 in unpaid tax and fines.จนกระทั่งฉันเจอบทความโฆษณาตัวเอง แบบไร้ยางอายชิ้นนี้ วินเซนต์ คนนี้ใครกัน เธอพูดเรื่องอะไรอยู่ เลิกทำตัวเป็นร้อยโทโคลัมโบงี่เง่า The Widow Maker (2017)
I've had enough of this place.ฉันสุดทนกับที่นี่แล้ว Smell the Weakness (2017)
I've already crossed enough lines tonight to lose my job several times over.คืนนี้ฉันข้ามเส้นไปเยอะ ฉันอาจโดนไล่ออกได้ Close Encounters (2017)
Frankly, it's weird enough we're doing this anyway.เอาจริง ๆ แค่เรามาทำแบบนี้ ก็แปลกพออยู่แล้ว Close Encounters (2017)
All right, everybody, that's enough fun.เอาล่ะทุกคน สนุกมาพอแล้ว The New Frontier (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enoughAbility alone is not enough.
enoughA bookstore in that location wouldn't make enough money to survive.
enoughA green banana is not ripe enough to eat.
enough"Ah, a raw egg for me!" "Is one enough?" "Yep, if I need more I'll top it up."
enoughAll the money put together still won't be enough.
enoughA mere glance is not enough for us to tell one from the other.
enoughAmericans are frank enough to say what they think.
enoughAnd there is not even enough water.
enoughApart from being unlucky enough to get ALS, I have been fortunate in almost every other respect.
enoughA piece of bread was not enough to satisfy his hunger.
enoughAre there enough chairs to go around?
enoughAre there enough chairs to seat 12 people?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างเพียงพอ[ADV] sufficiently, See also: enough, Syn. อย่างพอเพียง, Example: ถ้าได้นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ ร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรง
เพียงพอ[ADV] enough, See also: sufficiently, adequately, amply, Syn. พอเพียง, Example: ฉันมีเงินเก็บเพียงพอที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศ, Thai definition: มีเท่าที่ต้องการ, มีพอดีที่ต้องการ
พอ[ADV] enough, See also: sufficiently, adequately, Syn. พอเพียง, เพียงพอ, Example: เม็ดเงินคงคลังยังมีไม่พอที่จะใช้หนี้ระยะสั้น
พอทำพอกิน[ADV] enough, See also: just enough for each day, Example: ชาวไร่ที่นี่ส่วนใหญ่ก็ทำเรือกสวนไร่นาค้าขาย พอทำพอกิน พอเลี้ยงตัวได้, Thai definition: พอกินไปวันหนึ่งๆ
พอเพียง[ADV] enough, See also: sufficiently, adequately, Syn. เพียงพอ, พอ, Ant. ขาดแคลน, ขาด, Example: วันนี้ ก.ท.ม. กำลังไส้แห้ง ไม่มีงบประมาณพอเพียงที่จะไปดำเนินการบริหารโครงการให้แล้วเสร็จ
พอแล้ว[ADV] enough, Syn. เหมาะแล้ว, ควรแล้ว, Example: ชีวิตของเธอลำบากมาพอแล้ว น่าจะสบายเสียที
เอาอยู่[ADV] enough, Thai definition: พอสมควร
จุ[ADV] much, See also: enough, sufficiently, amply, Syn. มาก, มากมาย, เยอะ, เยอะแยะ, Ant. น้อย, เล็กน้อย, Example: เห็นว่าหล่อนตัวเล็กอย่างนี้เถอะทานจุชะมัดเลย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บังอาจ[v.] (bang-āt) EN: dare ; take the liberty ; be assertive ; be audacious enough ; venture   FR: oser ; se permettre de ; prendre la liberté de ; se risquer à
หาญ[v.] (hān) EN: be bold enough ; dare   FR: faire preuve de courage ; oser
อิ่ม[v.] (im) EN: be full ; be saturated ; be satiated ; have enough ; be replete ; be satisfied   FR: être rassasié ; être repu
จุ[adv.] (ju) EN: much ; enough ; sufficiently ; amply ; a lot   FR: largement ; beaucoup
คุ้ม[v.] (khum) EN: be worthwhile ; be worth ; be break even ; be enough to cover ; get one's money worth   FR: équivaloir ; couvrir
คุ้มค่า[v.] (khumkhā) EN: be worthwhile ; be worth ; be break even ; be enough to cover   FR: valoir ; mériter
หลับไม่อิ่ม[v. exp.] (lap mai im) EN: not get enough sleep   
มีเงินพอ[v. exp.] (mī ngoēn phø) EN: afford ; have enough money   FR: avoir les moyens (financiers) ; avoir suffisamment d'argent
มีเงินทุนพอ[v. exp.] (mī ngoenthun phø) EN: afford ; have enough money   FR: avoir les moyens (financiers) ; avoir suffisamment d'argent
หน่าย[v.] (nāi) EN: be tired of ; be sick of ; be fed up ; be bored with ; have had enough of   FR: en avoir assez de ; être fatigué de ; être malade de ; être lassé ; être dégoûté

CMU English Pronouncing Dictionary
ENOUGH    IH0 N AH1 F
ENOUGH    IY0 N AH1 F
ENOUGH'S    IH0 N AH1 F S
ENOUGH'S    IY0 N AH1 F S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enough    (n) ˈɪnˈʌf (i1 n uh1 f)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
足够[zú gòu, ㄗㄨˊ ㄍㄡˋ, / ] enough; sufficient, #2,366 [Add to Longdo]
[gòu, ㄍㄡˋ, ] enough, #54,201 [Add to Longdo]
血流漂杵[xuè liú piāo chǔ, ㄒㄩㄝˋ ㄌㄧㄡˊ ㄆㄧㄠ ㄔㄨˇ, ] enough blood flowing to float pestles (成语 saw); rivers of blood; blood bath, #331,477 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
mehr als genugenough and to spare [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい加減にしろ[いいかげんにしろ, iikagennishiro] (exp) (See いい加減にしなさい) that's enough!; cut it out!; get a life!; (P) [Add to Longdo]
いい線いってる;いい線行ってる[いいせんいってる, iisen'itteru] (exp,v1) (col) (See いい線を行く) to be on the right track; to be close enough [Add to Longdo]
いい年して[いいとしして, iitoshishite] (exp) (in spite of) being old enough to know better [Add to Longdo]
いい年をして[いいとしをして, iitoshiwoshite] (exp) (See いい年して) (in spite of) being old enough to know better [Add to Longdo]
いけ年[いけどし, ikedoshi] (n) (arch) old enough (to know better, etc.) [Add to Longdo]
お疲れ様(P);お疲れさま(P);御疲れ様[おつかれさま, otsukaresama] (exp) (1) thank you; many thanks; much appreciated; (2) that's enough for today; (P) [Add to Longdo]
お腹いっぱい[おなかいっぱい, onakaippai] (exp) (1) (col) full up; (2) to have had enough of something (both good and bad nuance) [Add to Longdo]
くらい(P);ぐらい(P)[, kurai (P); gurai (P)] (suf,prt) (1) (also written as 位) approximately; about; around; or so; (2) to (about) the extent that; (almost) enough that; so ... that ...; at least; (3) as ... as ...; like; (P) [Add to Longdo]
これでもかこれでもか[, koredemokakoredemoka] (exp,adv-to) as if it weren't already enough [Add to Longdo]
これでもかと言うほど[これでもかというほど, koredemokatoiuhodo] (exp) as if it weren't already enough [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enough
   adv 1: as much as necessary; "Have I eaten enough?"; (`plenty'
       is nonstandard) "I've had plenty, thanks" [syn: {enough},
       {plenty}]
   adj 1: sufficient for the purpose; "an adequate income"; "the
       food was adequate"; "a decent wage"; "enough food"; "food
       enough" [syn: {adequate}, {decent}, {enough}]
   n 1: an adequate quantity; a quantity that is large enough to
      achieve a purpose; "enough is as good as a feast"; "there
      is more than a sufficiency of lawyers in this country"
      [syn: {enough}, {sufficiency}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top