ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ennui

EH0 N UW1 IY0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ennui-, *ennui*
Possible hiragana form: えんぬい
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ennui(n) การเบื่อชีวิตเนื่องจากขาดความตื่นเต้น, See also: ความเบื่อหน่ายในชีวิต, Syn. boredom, monotony, tediousness, weariness

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเบื่อหน่าย(n) boredom, See also: ennui, tiresomeness, Syn. ความเบื่อ, ความแหนงหน่าย, ความเหนื่อยหน่าย, Example: เขาเริ่มเกิดความเบื่อหน่ายในงานที่ทำอยู่
ความเบื่อ(n) boredom, See also: ennui, tiresomeness, Syn. ความเบื่อหน่าย, ความเหนื่อยหน่าย, Ant. ความอยาก, Example: จินตนาการของผู้เขียนได้บดบังความเบื่อในตอนแรกจนหมดสิ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดือดร้อน[deūatrøn] (v) EN: be in trouble ; be distressed ; be vexed ; be worried ; be tormented  FR: avoir des ennuis
จะเป็นไรไหมถ้า...[ja penrai mai thā ...] (xp) FR: ça ne vous ennuie pas si ... ; ça ne vous fait rien si ...
ความเบื่อ[khwām beūa] (n) EN: boredom  FR: ennui [m]
ความเบื่อหน่าย[khwām beūanāi] (n) EN: boredom ; tiresomeness ; dislike ; ennui  FR: ennui [m]
ความเดือดร้อน[khwām deūatrøn] (n) EN: trouble ; vexation ; torment  FR: ennui [m] ; tourment [m] ; calamité [f]
ความกลุ้มใจ[khwām klumjai] (n) FR: ennui [m] ; tourment [m]
ความน่าเบื่อ[khwām nābeūa] (n) EN: boringness ; aridity ; banality ; flatness ; commonplaceness  FR: ennui [m]
ความรำคาญ[khwām ramkhān] (n) EN: annoyance ; irritation ; bother  FR: ennui [m]
ปัญหา[panhā] (n) EN: problem ; trouble ; difficulty  FR: problème [m] ; difficulté [f] ; question [f] ; ennui [m] ; complication [f] ; pépin [m] (fam.) ; embêtement [m] (fam.)
ปัญหาสุขภาพ[panhā sukkhaphāp] (n, exp) EN: health problems  FR: ennui de santé [m] ; pépin de santé [m] (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
ENNUI EH0 N UW1 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ennui (n) ˈɒnwˈiː (o1 n w ii1)
ennuis (n) ˈɒnwˈiːz (o1 n w ii1 z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
屈託[くったく, kuttaku] (n,vs) (1) worry; care; concern; (2) ennui; boredom; (P) [Add to Longdo]
脱力感[だつりょくかん, datsuryokukan] (n) ennui; languishing; feeling of exhaustion; lassitude; lethargy [Add to Longdo]
無為無聊[むいぶりょう;むいむりょう, muiburyou ; muimuryou] (adj-na,n,adj-no) boredom; ennui; tedium; wearisomeness [Add to Longdo]
無聊[ぶりょう, buryou] (adj-na,n) boredom; ennui [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  ennui
      n 1: the feeling of being bored by something tedious [syn:
           {boredom}, {ennui}, {tedium}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top