ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enlisted

EH2 N L IH1 S T IH0 D   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enlisted-, *enlisted*, enlist, enliste
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Noah and Fin enlisted together.โนอาห์ กับฟิน / ไปเป็นทหารด้วยกัน The Notebook (2004)
And they still bio-chip the enlisted men, do they not?และพวกเขายังคงชีวภาพชิปทหารเกณฑ์ทำพวกเขาไม่? Cubeº: Cube Zero (2004)
I've been enlisted in a regiment in the North of England.ผมสมัครเข้าร่วมกองทหาร ทางเหนือของอังกฤษ Pride & Prejudice (2005)
He was enlisted to help us uncover the real bandido.เขาเสนอตัวที่จะช่วยเรา จับผู้ร้ายตัวจริง Bandidas (2006)
Soon after, Charles Farmer enlisted in the Air Force where he developed his skills as a pilot, flying such planes as the F-4 Phantom.ไม่นานนัก ชาร์ล ฟาร์มเมอร์ ก็สมัครเข้าในกองทัพอากาศ ...ที่ซึ่งเขาได้พัฒนาความสามารถในการ เป็นนักบินกับเครื่องบินอย่างเอฟ-4 แฟนทอม The Astronaut Farmer (2006)
Enlisted in the Royal Navy, 1,939.เข้าสู่ ราชนาวี เมือปี 1939 The Water Horse (2007)
He knew exactly what he was doing when he enlisted.เขารู้ว่าดีว่าทำอะไร ตั้งแต่สมัครเป็นทหาร Shooter (2007)
Doesn't mean we've enlisted.ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้รับการช่วยเหลือ Alpine Fields (2008)
I'd enlisted Bill and Chloe to help me track all the elements of this group.ฉันได้จัดการให้ บิล และโคลอี้ ช่วยฉัน ตามหาร่องรายต่าง ๆ ของคนพวกนี้ Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)
Ric somehow enlisted the military forces of Nicaragua.ครั้งแรกที่ผมได้พบเขา เมื่อไม่กี่ปีมานี้ The Cove (2009)
but as far as me, and Tamara, and the enlisted personnel are concerned, you are still our commanding officer, and nothing is going to change that.แต่เท่าที่ฉันและ Tamara และดำเนินบุคลากรมีความกังวล คุณยังคง เป็นผู้บังคับบัญชาของเรา Justice (2009)
I'm afraid I've enlisted Debra in another of my mad theories.-ผมคิดว่า ผมควรจะขอความช่วยเหลือเธอ ในบางสมมติฐานที่เลวร้ายของผม Blinded by the Light (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enlistedIn the First World War a large proportion of England's young men enlisted.

CMU English Pronouncing Dictionary
ENLISTED    EH2 N L IH1 S T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enlisted    (v) ˈɪnlˈɪstɪd (i1 n l i1 s t i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
水兵[shuǐ bīng, ㄕㄨㄟˇ ㄅㄧㄥ, ] enlisted sailor in navy, #30,642 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
下士官兵[かしかんへい, kashikanhei] (n) enlisted man [Add to Longdo]
特技兵[とくぎへい, tokugihei] (n) specialist (US Army enlisted rank) [Add to Longdo]
陸曹等[りくそうとう, rikusoutou] (n) enlisted man [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top