ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enlarge on

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enlarge on-, *enlarge on*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา enlarge on มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *enlarge on*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enlarge on[PHRV] ขยายความ (ด้วยการพูดหรือเขียน), See also: สาธยาย, อธิบายให้ละเอียดมากขึ้น, Syn. elaborate on

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enlarge onCould you enlarge on your new theory?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แผ่อำนาจ[V] increase or enlarge one's power or influence, Syn. แสดงอำนาจ, ขยายอำนาจ, Example: พวกออตโตมันเตอร์กแผ่อำนาจจากเอเซียเข้าไปในยุโรปตั้งแต่ยุคสมัยที่เริ่มมีการสำรวจดินแดน, Thai definition: ขยายอำนาจให้กว้างขวาง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top