ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enjoyment

EH0 N JH OY1 M AH0 N T   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enjoyment-, *enjoyment*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enjoyment[N] ความเพลิดเพลิน, See also: ความสนุกสนาน, ความหรรษา, ความบันเทิง, ความสุข, ความเบิกบานใจ, ความรื่นรมย์, สิ่งที่น่ารื่นร, Syn. gratification, pleasure, satisfaction

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enjoyment(เอนจอย'เมินทฺ) n. ความสนุกสนาน,ความเพลิดเพลิน,แหล่งหรือสิ่งที่ให้ความเพลิดเพลินหรือสนุกสนาน, Syn. pleasure,

English-Thai: Nontri Dictionary
enjoyment(n) ความเพลิดเพลิน,ความสนุกสนาน,ความพอใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Interesting, one more thing for my enjoyment.น่าสนใจ ชักจะสนุกขึ้นแล้วสิ Vampire Hunter D (1985)
The best medicine for that is to have some enjoyment... with a lower class woman, like your mother.ยาที่ดีสุดคือ การมีเรื่องสนุกๆทำ กับหญิงสาวชนชั้นต่ำ เหมือนแม่ของลูก Vampire Hunter D (1985)
As long as you're okay We've all learned to cope This'll just postpone the enjoymentเวลาดีๆของเราแค่ถูกเลื่อนไปนิดหน่อยเอง My Neighbor Totoro (1988)
Right here direct from the lamp, right here for your enjoyment wish fulfillment.Thank youuuuu!ที่นี่ของแท้ส่งตรงจากในตะเกียง อยู่ที่นี่เพื่อความสนุกสนานของท่าน บรรลุคำอธิษฐาน ขอบคุณณณ Aladdin (1992)
If we have impacted negatively on your enjoyment of the third hole, I apologise!ถ้าเราไปกระทบกระแทกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ต่อความสนุกสนานของคุณที่หลุมที่ 3 นี่ ผมก็ขออภัยด้วย Hope Springs (2003)
My hysterical ex-fiancée here is just on her way to the airport, so your enjoyment of the rest of the course will be just as it should be!คู่หมั้นเก่าที่ตีโพยตีพายของผม กำลังจะเดินทางไปที่สนามบินแล้ว ดังนั้นความสนุกสนานที่เหลือของคุณที่สนามนี่ ก็จะกลับคืนมาเองแหละ Hope Springs (2003)
In fact, there are few people in England who have more true enjoyment of music.จริงๆ แล้วมีคนในอังกฤษไม่กี่คนหรอก ที่จะสนุกสนานไปกับดนตรี Pride & Prejudice (2005)
Okay, mama showdown is not for your enjoyment.ตกลง,ม่ามาแบไต๋ขนาดนี้แล้ว ไม่ใช่ให้เธอมาเล่นสนุกซะหน่อย Love/Addiction (2007)
Being a free agent has its own enjoymentsเป็นอิสระ มีความสุขเป็นของตัวเอง Iljimae (2008)
ALPHA: I will have many enjoyments from what I am about to do, Dug.ฉันมีความสุขมาก ที่ได้จัดการกับแก Up (2009)
You know, the only enjoyment I got back in college, Shawn, was watching your asshole father humiliate your shit all over the place.นายก็รู้หนทางเดียวที่จะสนุกกับมัน ฉันต้องกลับไปที่โรงเรียน ชอว์น คอยเฝ้ามอง ตูดของพ่อนาย ขายหน้าขายตาพ่อของนาย ที่มารวมกันทั้งหมดในที่นี้ Fighting (2009)
The defendant Alex Turner Jung may be a sophomoric 1 8 year-old teen, but for the simple reason of enjoyment, he has slain a human being.จำเลย อเล็กซ์ เทอร์เนอร์ จุง เด็กหนุ่มอายุ 18 ที่ อาจทำไปเพราะความโอ้อวด ด้วยเหตุผลง่ายๆ เพื่อความสนุก ทำให้เขาฆ่าคนอย่างโหดเหี้ยม The Case of Itaewon Homicide (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enjoymentI find much enjoyment in fishing.
enjoymentMusic and art can greatly contribute to the enjoyment of life.
enjoymentReading is a great enjoyment to him.
enjoymentSkiing is a great enjoyment to me.
enjoymentThe enjoyment of traveling is common to almost all people.
enjoymentThe music added to our enjoyment.
enjoymentThey added to the enjoyment of my life.
enjoymentThey gave themselves up to the enjoyment of sensual pleasures.
enjoymentTV has robbed us of our enjoyment of conversation at dinner at home.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความบันเทิง[N] merriment, See also: enjoyment, delight, joy, jubilation, hilarity, Syn. ความเบิกบานใจ, ความรื่นเริงใจ, ความสนุกสนาน, Example: ผู้ร่วมงานกำลังสรวลเสเฮฮากันด้วยความบันเทิงเต็มที่
ความมัน[N] enjoyment, See also: pleasure, gratification, joy, Syn. ความสนุกสนาน, ความรื่นรมย์, ความมันสะใจ, Example: คอนเสิร์ตครั้งนี้มีแต่ความมันให้ผู้ชม
ความสนุกสนานร่าเริง[N] enjoyment, See also: alertness, cheer, joyousness, liveliness, merriment, Syn. ความสนุกสนาน, ความร่าเริง, Ant. ความสลดใจ, ความทุกข์ใจ, Example: ประเพณีไทยมีการละเล่นที่แสดงออกถึงความสนุกสนานร่าเริงมากมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาราม[n.] (ārām) EN: pleasure ; delight ; joy ; happiness ; enjoyment   
ความสนุก[n.] (khwām sanuk) EN: enjoyment ; fun   FR: joie [f] ; plaisir [m] ; agrément [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ENJOYMENT    EH0 N JH OY1 M AH0 N T
ENJOYMENT    AH0 N JH OY1 M AH0 N T
ENJOYMENTS    EH0 N JH OY1 M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enjoyment    (n) ˈɪnʤˈɔɪmənt (i1 n jh oi1 m @ n t)
enjoyments    (n) ˈɪnʤˈɔɪmənts (i1 n jh oi1 m @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Freude {f} | Freuden {pl}enjoyment | enjoyments [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お楽しみ;御楽しみ[おたのしみ, otanoshimi] (n) (pol) (See 楽しみ) enjoyment; pleasure; diversion; amusement; hobby [Add to Longdo]
悦楽[えつらく, etsuraku] (n,vs) enjoyment; pleasure [Add to Longdo]
[かい, kai] (n) pleasure; delight; enjoyment [Add to Longdo]
楽しみ(P);愉しみ[たのしみ, tanoshimi] (adj-na,n) (1) (See 御楽しみ) enjoyment; pleasure; diversion; amusement; hobby; (2) (See 楽しみにする) anticipation; looking forward to; (P) [Add to Longdo]
[かん, kan] (n) joy; enjoyment; delight; pleasure [Add to Longdo]
観賞[かんしょう, kanshou] (n,vs) admiration; enjoyment; (P) [Add to Longdo]
享楽[きょうらく, kyouraku] (n,vs) enjoyment; pleasure [Add to Longdo]
享受[きょうじゅ, kyouju] (n,vs) reception; acceptance; enjoyment; being given; (P) [Add to Longdo]
享有[きょうゆう, kyouyuu] (n,vs) possession; enjoyment [Add to Longdo]
賞玩;賞翫[しょうがん, shougan] (n,vs) appreciation; admiration; enjoyment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enjoyment
   n 1: the pleasure felt when having a good time
   2: act of receiving pleasure from something [syn: {enjoyment},
     {delectation}]
   3: (law) the exercise of the legal right to enjoy the benefits
     of owning property; "we were given the use of his boat" [syn:
     {use}, {enjoyment}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top