หรือคุณหมายถึง enjoyableneß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enjoyableness

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enjoyableness-, *enjoyableness*, enjoyablenes
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา enjoyableness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *enjoyableness*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enjoyableness[N] ความเพลิดเพลิน, See also: ความสนุก, ความสำราญใจ, Syn. delightfulness, pleasantness

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Genießbarkeit {f}enjoyableness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enjoyableness
   n 1: pleasantness resulting from something that can be enjoyed;
      "the enjoyableness of an afternoon at the beach"

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

enjoyableness

 


  

 
enjoyableness
 • ความเพลิดเพลิน: ความสนุก, ความสำราญใจ [Lex2]
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
enjoyable, unsuitableness, enjoyably, agreeableness, tangibleness, enjoyability, changeableness, ungodliness, agreeableness's

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top