ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

engram

EH1 N G R AE2 M   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -engram-, *engram*
English-Thai: Longdo Dictionary
engram(n) การเปลี่ยนแปลงของระบบประสาท เป็นผลมาจากการเรียนรู้โดยร่องรอยของความทรงจำจะถูกบันทึกไว้

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Engramเอนแกรม [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
ENGRAM    EH1 N G R AE2 M

Japanese-English: EDICT Dictionary
エングラム[, enguramu] (n) engram; n-gram [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 engram
   n 1: a postulated biochemical change (presumably in neural
      tissue) that represents a memory [syn: {engram}, {memory
      trace}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top