ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

engrafted

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -engrafted-, *engrafted*, engraft, engrafte
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา engrafted มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *engrafted*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
engraft[VT] ทาบกิ่ง, See also: ต่อกิ่ง, Syn. graft
engraft[VT] ทำให้เนื้อเยื่อติดกันถาวร
engraft[VT] ปลูกถ่ายเนื้อเยื่อของสัตว์
engraft[VT] ฝังลงไปอย่างถาวร, Syn. implant, imbue
engraft in[PHRV] สอดใส่, See also: สั่งสอน, Syn. graft in, ingraft in
engraft into[PHRV] ทาบกิ่งต้นไม้เข้ากับ, Syn. graft into
engraft onto[PHRV] ทาบกิ่งต้นไม้เข้ากับ, Syn. graft into
engraft upon[PHRV] ทาบกิ่งต้นไม้เข้ากับ, Syn. graft into

English-Thai: Nontri Dictionary
engraft(vt) ผสมกัน,ต่อ,นำมาปะ,ตอน,ทาบกิ่ง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทาบกิ่ง[V] graft, See also: engraft, ingraft, Example: เมื่อวิทยาการการเกษตรเจริญขึ้นชาวสวนก็รู้จักทาบกิ่ง ต่อตา และเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อทำให้เห็นไม้ดอกมีหลายสีหลากหลายไปจากเดิม, Thai definition: ตอนต้นไม้โดยวิธีทาบกิ่ง
ต่อตา[V] graft, See also: join, incorporate, engraft, Syn. ติดตา, Example: เขาต่อตามะม่วงเปรี้ยวกับมะม่วงมัน, Thai definition: ขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีตัดเอาส่วนตาของพันธุ์ไม้ที่ต้องการไปติดกับส่วนตาของไม้อีกต้นหนึ่งในประเภทเดียวกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ต่อตา[v.] (tøtā) EN: graft ; join ; incorporate ; engraft   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
engraft    (v) ˈɪngrˈaːft (i1 n g r aa1 f t)
engrafts    (v) ˈɪngrˈaːfts (i1 n g r aa1 f t s)
engrafted    (v) ˈɪngrˈaːftɪd (i1 n g r aa1 f t i d)
engrafting    (v) ˈɪngrˈaːftɪŋ (i1 n g r aa1 f t i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
移植[いしょく, ishoku] (n,vs) (See 植え替える) transplanting; porting; implantation; engrafting; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top