ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

english

IH1 NG G L IH2 SH   
99 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -english-, *english*
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
English (n vi vt modal ver) การเป็นอาจารย์ที่ดีในความคิดของข้าพเจ้า

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
English (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) ภาษาไทย-อังกฤษ

English-Thai: Longdo Dictionary
english(n., adj.) คนอังกฤษ, ภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
English[ADJ] เกี่ยวกับประเทศอังกฤษ, See also: แห่งประเทศอังกฤษ, ของอังกฤษ, แบบอังกฤษ
English[N] ชาวอังกฤษ, See also: คนอังกฤษ
English[N] ภาษาอังกฤษ
Englishman[N] ผู้ชายที่เกิดในอังกฤษ, See also: ผู้ชายที่เป็นประชากรของสหราชอาณาจักรที่อาศัยอยู่ในอังกฤษ
English horn[N] ปี่ชนิดหนึ่งรูปร่างคล้ายปี่โอโบแต่ใหญ่กว่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
english(อิง'ลิช) adj. เกี่ยวกับอังกฤษ -n. ชาวอังกฤษ,ภาษาอังกฤษ
american englishภาษาอังกฤษที่ใชเในอเมริกา
king's english() n..ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง., Syn. Queen's English
pidgin englishภาษาอังกฤษผสม (เริ่มใช้ครั้งแรกในหมู่คนจีนตามท่าเรือ) ,ภาษามั่ว,ภาษาผสม, Syn. Pidgin English

English-Thai: Nontri Dictionary
English(adj) เกี่ยวกับชาติอังกฤษ,ของคนอังกฤษ,เกี่ยวกับประเทศอังกฤษ
English(n) ชาวอังกฤษ,คนอังกฤษ,ภาษาอังกฤษ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
English delftwareเครื่องถ้วยเดลฟต์แบบอังกฤษ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
English dramaบทละครอังกฤษ [TU Subject Heading]
English drama (Comedy)บทละครอังกฤษ (ละครชวนหัว) [TU Subject Heading]
English languageภาษาอังกฤษ [TU Subject Heading]
English literatureวรรณกรรมอังกฤษ [TU Subject Heading]
English newspapersหนังสือพิมพ์อังกฤษ [TU Subject Heading]
English periodicalsวารสารอังกฤษ [TU Subject Heading]
English Plantainผักกาดนา [การแพทย์]
English poetryกวีนิพนธ์อังกฤษ [TU Subject Heading]
English teachersครูภาษาอังกฤษ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Englishอังกฤษ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Have you any English mustard?-คุณมีมัสตาร์ดอังกฤษไหม The Great Dictator (1940)
- English mustard.- มัสตาร์ดอังกฤษ The Great Dictator (1940)
- Well, never mind. I always did say that Englishmen have strange tastes.ช่างเถอะ ฉันพูดอยู่เสมอว่า ผู้ชายอังกฤษมีรสนิยมแปลกๆ Rebecca (1940)
Have a look at The Times. There's a thrilling article on what's the matter with English cricket.ลองดูข่าวกีฬาคริกเก็ตที่น่าสนใจ ในนิตยสารไทมส์สิ Rebecca (1940)
He don't even speak good English.เขาไม่ได้พูดภาษาอังกฤษได้ดี 12 Angry Men (1957)
He doesn't even speak good English.เขาไม่ได้พูดภาษาอังกฤษได้ดี 12 Angry Men (1957)
English:กอบชัย อังกฤษ: The Ugly American (1963)
Sawad-di krop. English:สวัสดิ์-di Krop อังกฤษ: The Ugly American (1963)
- Freemason? - You're all English!คุณหมายถึงคุณ คนอังกฤษ ทั้งหมด Help! (1965)
This is English.มันคือสีเขียว ดินในอเมริกา? Help! (1965)
Pat a white rump in the desert and you'll startle an Englishman.ทุกที่ในทะเลทราย และคุณจะตกใจสังวาสอังกฤษ อังกฤษรักทะเลทราย How I Won the War (1967)
The Englishman loves the desert.คุณ? How I Won the War (1967)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
englishYou study English.
englishI'm sorry but I don't understand English well.
englishMy English is anything but good.
englishHe doesn't know English at all.
englishShe has a good command of English though she was brought up in Japan.
englishEnglish has now become the common language of several nations in the world.
englishDo they learn English?
englishMr Jones is very sensitive to the nuances of English and American usage.
englishNot all Americans speak English as their mother tongue.
englishWe were allowed to speak either in English or in Japanese.
englishThis English essay is suspiciously good!
englishHe is good speaker of English.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชาวอังกฤษ[N] British, See also: English, Syn. คนอังกฤษ, ผู้ดีอังกฤษ, Example: คนอเมริกันคือชาวอังกฤษที่อพยพไปอยู่ที่ทวีปอเมริกา, Count unit: คน
ภาษาอังกฤษ[N] English, Example: แม่พูดภาษาอังกฤษให้ลูกในท้องฟังทุกวันเพราะคิดว่าลูกจะได้เก่งภาษาอังกฤษ, Thai definition: ภาษาของชนผิวขาวพวกหนึ่งที่อยู่ในเกาะทางทิศตะวันตกของทวีปยุโรปซึ่งเรียกว่า เกรตบริเตน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อังกฤษ[adj.] (Angkrit) EN: English   FR: anglais ; britannique
บทสนทนาภาษาอังกฤษ[n. exp.] (botsonthana phāsā Angkrit) EN: English conversation   
ชายชาวอังกฤษ[n. prop.] (chāichāo Angkrit) EN: Englishman   FR: Anglais [m]
ชาวอังกฤษ[n. prop.] (Chāo Angkrit) EN: British ; English   FR: Anglais [m] ; ressortissant anglais [m] ; citoyen anglais [m]
ชื่อภาษาอังกฤษ[n. exp.] (cheū phāsā Angkrit) EN: English name   FR: nom anglais [m]
ช่องแคบอังกฤษ[n. prop.] (Chǿngkhaēp Angkrit) EN: English Channel   FR: La Manche
หัดพูดภาษาอังกฤษ[xp] (hat phūt phāsā Angkrit) EN: practise spoken English   FR: s'exercer à la pratique de l'anglais
ครูสอนภาษาอังกฤษ[n. exp.] (khrū søn phāsā Angkrit) EN: English teacher   FR: professeur d'anglais [m]
นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ[n. exp.] (nakwitthayāsāt chāo Angkrit) EN: English scientist   FR: scientifique anglais [m]
ภาษาอังกฤษ[n.] (phāsā Angkrit) EN: English ; English language   FR: anglais [m] ; langue anglaise [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ENGLISH    IH1 NG G L IH2 SH
ENGLISH    IH1 NG L IH2 SH
ENGLISHMAN    IH1 NG G L IH2 SH M AH0 N
ENGLISHMEN    IH1 NG G L IH2 SH M EH0 N
ENGLISHWOMAN    IH1 NG G L IH2 SH W UH2 M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
English    (n) ˈɪŋglɪʃ (i1 ng g l i sh)
Englishman    (n) ˈɪŋglɪʃmən (i1 ng g l i sh m @ n)
Englishmen    (n) ˈɪŋglɪʃmən (i1 ng g l i sh m @ n)
Englishwoman    (n) ˈɪŋglɪʃwumən (i1 ng g l i sh w u m @ n)
Englishwomen    (n) ˈɪŋglɪʃwɪmɪn (i1 ng g l i sh w i m i n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[Yīng, ㄧㄥ, ] English; brave; surname Ying, #1,582 [Add to Longdo]
英语[Yīng yǔ, ㄧㄥ ㄩˇ, / ] English (language), #1,967 [Add to Longdo]
英文[Yīng wén, ㄧㄥ ㄨㄣˊ, ] English (language), #8,478 [Add to Longdo]
英汉[Yīng Hàn, ㄧㄥ ㄏㄢˋ, / ] English-Chinese (e.g. dictionary), #43,751 [Add to Longdo]
英吉利海峡[Yīng jí lì hǎi xiá, ㄧㄥ ㄐㄧˊ ㄌㄧˋ ㄏㄞˇ ㄒㄧㄚˊ, / ] English Channel, #64,780 [Add to Longdo]
英汉对译[Yīng Hàn duì yì, ㄧㄥ ㄏㄢˋ ㄉㄨㄟˋ ㄧˋ, / ] English-Chinese parallel text [Add to Longdo]
英语热[Yīng yǔ rè, ㄧㄥ ㄩˇ ㄖㄜˋ, / ] English language fan; enthusiasm for English [Add to Longdo]
英译[Yīng yì, ㄧㄥ ㄧˋ, / ] English translation [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anglist {m}; Anglistin {f}English specialist; Anglicist [Add to Longdo]
Englisch {n} | auf EnglischEnglish | in English [Add to Longdo]
Englischkurs {m}English class [Add to Longdo]
Englischlehrer {m}; Englischlehrerin {f}English teacher [Add to Longdo]
englischsprachige Literatur {f}English literature [Add to Longdo]
Englisch wird weltweit gesprochen.English is spoken all over the world. [Add to Longdo]
Ärmelkanal {m}English Channel [Add to Longdo]
ESGEnglish standard gauge [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
 ???[, ???] EDICT, EDICT_SUB(P), EDICT2 Japanese-English Electronic Dictionary Files; Copyright Electronic Dictionary Research & Development Group - 2011; Created [Add to Longdo]
TOEFL[トーフル;トフル;トッフル, to-furu ; tofuru ; toffuru] (n) Test of English as a Foreign Language; TOEFL [Add to Longdo]
アメリカ英語[アメリカえいご, amerika eigo] (n) American English [Add to Longdo]
アングロアメリカ[, anguroamerika] (n) (1) Anglo-America; (2) English-speaking part of America [Add to Longdo]
イギリス英語[イギリスえいご, igirisu eigo] (n) (See 英々語) British English (i.e. English as spoken in the UK) [Add to Longdo]
イギリス海峡[イギリスかいきょう, igirisu kaikyou] (n) English Channel [Add to Longdo]
イギリス人[イギリスじん, igirisu jin] (n) Englishman; Englishwoman [Add to Longdo]
イギリス文学[イギリスぶんがく, igirisu bungaku] (n) (See 英文学) English literature [Add to Longdo]
イングリッシュ[, ingurisshu] (adj-f) (1) English; (n) (2) Engrish [Add to Longdo]
イングリッシュグリップ[, ingurisshugurippu] (n) English grip (tennis) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
英数[えいすう, eisuu] English (ASCII) coding [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 English
   adj 1: of or relating to or characteristic of England or its
       culture or people; "English history"; "the English landed
       aristocracy"; "English literature"
   2: of or relating to the English language
   n 1: an Indo-European language belonging to the West Germanic
      branch; the official language of Britain and the United
      States and most of the commonwealth countries [syn:
      {English}, {English language}]
   2: the people of England [syn: {English}, {English people}]
   3: the discipline that studies the English language and
     literature
   4: (sports) the spin given to a ball by striking it on one side
     or releasing it with a sharp twist [syn: {English}, {side}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top