ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

england

IH1 NG G L AH0 N D   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -england-, *england*, englan
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
England[N] ประเทศอังกฤษ
England[N] อังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
england(อิง'ลันดฺ) n. อังกฤษ
church of englandn. ศาสนาคริสเตียนประจำชาติของอังกฤษ ไม่นับถือสันตะปาปาเป็นผู้นำศาสนา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Englandอังกฤษ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I can't ever remember enjoying swimming in England till June, can you?ในอังกฤษไม่เหมาะจะออกไปว่ายน้ำ จนกว่าจะถึงเดือนมิถุนายนโน่นแนะ จริงมั้ยค่ะ Rebecca (1940)
I'll make it the most famous showplace in England, if you like, and people will visit us and envy us, and say we're the luckiest, happiest couple in the country."ฉันจะทําให้มันเป็นการแสดง ที่โด่งดังที่สุดในอังกฤษถ้าคุณต้องการ" "แล้วผู้คนก็จะแห่มาดูเรา อิจฉาเรา และบอกว่าเรา เป็นคู่ที่โชคดีและมีความสุขที่สุดในประเทศ" Rebecca (1940)
...visit to England.ในมือและแล้วรอ Help! (1965)
There must be somewhere in England where one can find sanctuary to think.จะต้องมีที่ไหนสักแห่งใน ประเทศ อังกฤษ ที่หนึ่งสามารถหาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ นานพอที่จะหลบหนี Help! (1965)
Set sail for home, for England! A jewel set in the sea!อังกฤษ อัญมณีที่ตั้งอยู่ในทะเลสีเงิน Help! (1965)
I think you know how England is fixed at the moment.วิธีการที่ประเทศอังกฤษได้รับ การแก้ไขในขณะนี้ How I Won the War (1967)
What I hope I'm saying about England is that we have no submachine guns, no rimless cartridges, percussion grenades, field artillery, no tanks much, no anti-tanks ever, no dive bombers, no bombs,คือการที่เราไม่มีปืนกลมือ ไม่มีตลับหมึกที่ไม่มีขอบไม่มี ระเบิดกระทบ ไม่มีสนามยิงปืนใหญ่ไม่มีรถถัง มาก How I Won the War (1967)
This is part of England's Empire.และที่นี่ก็อยู่ในราชอาณาจักร Gandhi (1982)
-ln England, I was a poor student.- ผมเคยเป็นนร.จนๆ ในอังกฤษ Gandhi (1982)
-That was England.- นั่นมันอังกฤษ Gandhi (1982)
I will write to the press here and in England.ผมจะเขียนไปถึงสื่อมวลชน ทั้งที่นี่และในอังกฤษ Gandhi (1982)
But now everyone buys their cloth from England.แต่ตอนนี้ ทุกคนซื้อเสื้อผ้าจากอังกฤษ Gandhi (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
englandAlfred, King of England, was a great scholar as well as a great ruler.
englandAlthough he was born in England, he speaks English very badly.
englandAlthough the fork entered society on the tables of rich people, many members of royalty, such as Elizabeth I of England and Louis XIV of France, ate with their fingers.
englandAnd like many small towns in England, it has quite a long history.
englandAre the stores closed on Sunday in England?
englandAs the centuries went by and England became more crowded, the people found their food supply a great problem.
englandAt last we reached England.
englandBorn in a rich family, he would have studied in England.
englandBorn in England, he speaks British English.
englandByron left England, never to return.
englandDarwin studied the animals and birds different from those he knew in England.
englandDeal is in the southeast of England, about 110 kilometers away from London.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประเทศอังกฤษ[N] England, Syn. อังกฤษ, Example: ประเทศอังกฤษอยู่ในทวีปยุโรป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ในอังกฤษ[X] (nai Angkrit) EN: in England   FR: en Angleterre
ประเทศอังกฤษ[n. prop.] (Prathēt Angkrit) EN: England   FR: Angleterre [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ENGLAND    IH1 NG G L AH0 N D
ENGLANDS    IH1 NG G L AH0 N D Z
ENGLAND'S    IH1 NG G L AH0 N D Z
ENGLANDER    IH1 NG G L AH0 N D ER0
ENGLANDERS    IH1 NG G L AH0 N D ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
England    (n) ˈɪŋglənd (i1 ng g l @ n d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
英格兰[Yīng gé lán, ㄧㄥ ㄍㄜˊ ㄌㄢˊ, / ] England, #7,238 [Add to Longdo]
英超赛[Yīng chāo sài, ㄧㄥ ㄔㄠ ㄙㄞˋ, / ] England premier soccer league [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
England(uniq) |คำนามเฉพาะ ถูกใช้ไม่ระบุ Artikel| ประเทศอังกฤษ, See also: Related: englisch
Engländer(n) |der, pl. Engländer| ชาวอังกฤษ, See also: Related: die Engländerin/pl. -nen

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
EnglandEngland [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イングランド[, ingurando] (n,adj-no) (also written as 英蘭) England; (P) [Add to Longdo]
イングランド銀行[イングランドぎんこう, ingurando ginkou] (n) Bank of England [Add to Longdo]
チューダー王朝[チューダーおうちょう, chu-da-ouchou] (n) Tudor dynasty (of England; 1485-1603) [Add to Longdo]
チューダー朝[チューダーちょう, chu-da-chou] (n) Tudor dynasty (of England; 1485-1603) [Add to Longdo]
レディズコンパニオン;レディズ・コンパニオン[, redeizukonpanion ; redeizu . konpanion] (n) (arch) lady's companion (paid female companion of a wealthy or high-ranking woman, esp. in Victorian England) [Add to Longdo]
ワットタイラーの乱[ワットタイラーのらん, wattotaira-noran] (n) Peasants' Revolt (England, 1831); Wat Tyler's Rebellion [Add to Longdo]
英王[えいおう, eiou] (n) King of England [Add to Longdo]
英国国教会[えいこくこっきょうかい, eikokukokkyoukai] (n) Anglican Church; Church of England [Add to Longdo]
英蘭[えいらん, eiran] (n) (1) (See イングランド) England; (2) Great Britain and the Netherlands [Add to Longdo]
最高法院[さいこうほういん, saikouhouin] (n) Supreme Court of Judicature (Scotland); High Court (England); Parlement (France) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  England
      n 1: a division of the United Kingdom

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top