ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

engineering

EH2 N JH AH0 N IH1 R IH0 NG   
83 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -engineering-, *engineering*, engineer
English-Thai: Longdo Dictionary
mechanical engineering(n) วิศวกรรมเครื่องกล
automotive engineering(n) วิศวกรรมยานยนต์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
engineering[N] วิศวกรรมศาสตร์, See also: การช่าง, วิศวกรรม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
engineering(เอนจินเนีย'ริง) n. วิศวกรรม,การช่าง, การจัดการ,การวางแผนและควบคุมอย่างชำนิชำนาญ, Syn. maneuvering
computer engineeringวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เป็นสาขาหนึ่งในการศึกษาวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ โดยจะเน้นหนักในเรื่องของฮาร์ดแวร์ (hard ware) หรือส่วนตัวเครื่อง และระบบการทำงานภายในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นวงจร (card) หน่วยประมวลผล หน่วยบันทึก ฯดู computer science เปรียบเทียบ
software engineeringวิศวกรรมซอฟต์แวร์เป็นศัพท์ที่เพิ่งนำมาใช้เมื่อไม่นานมานี้ โดยกำหนดให้ถือว่า วิศวกรรมซอฟต์แวร์เป็นส่วนหนึ่งของวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (computer engineering) วิศวกรรมซอฟต์แวร์ นั้นจะเน้นเรื่องการพัฒนาซอฟต์แวร์ และการนำซอฟต์แวร์นั้น ๆ ไปทดลองใช้ มุ่งให้ความสำคัญในเรื่องการผลิตซอฟต์แวร์สำหรับคอมพิวเตอร์ชั้นดี รวมทั้งระเบียบวิธีการเขียนโปรแกรม และการบริหารโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับซอฟต์แวร์

English-Thai: Nontri Dictionary
engineering(n) วิศวกรรม,การช่าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
engineering geologyธรณีวิศวกรรม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
engineering insuranceการประกันภัยทางวิศวกรรม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
engineering interruption insuranceการประกันภัยการหยุดชะงักทางวิศวกรรม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
engineering workstationสถานีงานวิศวกรรม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
engineering, socialการวิศวกรรมทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Engineeringวิศวกรรมศาสตร์ [เศรษฐศาสตร์]
Engineeringวิศวกรรมศาสตร์ [TU Subject Heading]
Engineeringวิศวกรรมศาสตร์ [การแพทย์]
Engineering contractsสัญญาทางวิศวกรรม [TU Subject Heading]
Engineering designการออกแบบวิศวกรรม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Engineering designการออกแบบทางวิศวกรรม [TU Subject Heading]
Engineering drawingsแบบทางวิศวกรรม [TU Subject Heading]
Engineering economyเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม [TU Subject Heading]
Engineering firmsบริษัทวิศวกรรม [TU Subject Heading]
Engineering geologyธรณีวิศวกรรม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
engineering geophysics (n ) ธรณีฟิสิกส์เชิงวิศวกรรม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Also qualified in aspects of engineering.- มีคุณสมบัตินอกจากนี้ในด้านของวิศวกรรม The Russia House (1990)
Engineering. We're making progress, gentlemen.วิศวกรรม เรากำลังทำให้ความคืบหน้าสุภาพบุรุษ The Russia House (1990)
Mobile 1 to station 2.02, engineering.โมบายล์ 1 ถึงสถานี2 The Bodyguard (1992)
Simple engineering though, wouldn't you think ?แต่เครื่องจักรคงเล่นไม่ยาก... Schindler's List (1993)
My name is Diana Reiter. I'm a graduate... of Civil Engineering from the University of Milan.ฉันไดอาน่า จบวิศวะจากมิลาน Schindler's List (1993)
All we know for certain is, this person is on the international most wanted list for crimes including stock manipulation, illegal information gathering political engineering, several acts of terrorism.ҧ͹ժ¨Ѻ ͧ ǡѺͧ⡧Թ, Ң÷Դ, Դҹ÷ٵ, ͡... Ghost in the Shell (1995)
Those look like engineering schematics, almost like blueprints.ผู้ที่มีลักษณะเช่นวิศวกรรม แผนงานเกือบจะ เหมือนพิมพ์เขียว Contact (1997)
With a piece of engineering this complex with so many unknowns, could the unthinkable occur?กับชิ้นส่วนของ วิศวกรรมที่ซับซ้อนนี้ กับราชวงศ์จำนวนมาก คิดไม่ถึงอาจเกิดขึ้น? Contact (1997)
Introductions all around. This is my XO, Lieutenant Starck. Mr. Justin, Engineering.นี่ผู้ช่วยผม ร้อยโท สตาร์ค นี่จัสติน เป็นวิศวกร Event Horizon (1997)
That's the central corridor that you're in now. It connects the personnel areas at the front of the ship to Engineering at the rear.ที่คุณยืนอยู่คือทางเชื่อมใหญ่ ระหว่างศูนย์บังคับการกับห้องเครื่องด้านหลัง Event Horizon (1997)
- Mr. Justin, you take Engineering.จัสติน นายไปดูห้องเครื่อง Event Horizon (1997)
The Engineering decks are on the other side.เข้าไปอีกนิดนึงจะเจอห้องเครื่อง Event Horizon (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
engineeringEngineering service will be taken up by the Japanese company.
engineeringHis work is in engineering.
engineeringI plan to take up engineering at college.
engineeringWhen did you get through with your engineering problem?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิศวกรรมศาสตร์[N] engineering, Example: ผู้ที่จะสมัครตำแหน่งนี้ต้องมีวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกลหรืออุตสาหการ, Thai definition: วิชาที่เกี่ยวกับการนำความรู้ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติมาประยุกต์ใช้, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
วิชาช่าง[N] engineering, Example: นักศึกษากลุ่มนี้สอบวิชาช่างได้เกรดเอทุกคน, Thai definition: ความรู้ที่เกี่ยวกับช่าง
วิศวกรรม[N] engineering, Example: ดร. การุญได้รับการติดต่อให้ไปนั่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรม ของบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ(จำกัด), Thai definition: การนำความรู้ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติมาประยุกต์ใช้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คณิตศาสตร์การเงิน[n. exp.] (khanittasāt kānngoen) EN: mathematical finance ; mathematics of finance ; financial engineering ; financial mathematics   
มหาบัณฑิต[n.] (mahābandit) EN: holder of a master's degree ; Master (of science, engineering, medicine)   
โรงเรียนช่างกล[n. exp.] (rōngrīen chang kon) EN: school of engineering   
วิชาช่าง[n. exp.] (wichā chang) EN: engineering   
วิศวะ[n.] (witsawa) EN: engineering   FR: ingénierie [f]
วิศวกรรม[n.] (witsawakam) EN: engineering   FR: ingénierie [f] ; génie civil [m]
วิศวกรรมบัณฑิต[n. exp.] (witsawakam bandit) EN: bachelor of engineering   
วิศวกรรมไฟฟ้า [n. exp.] (witsawakam faifā) EN: electrical engineering   FR: ingénierie électrique [f]
วิศวกรรมการกีฬา[n. exp.] (witsawakam kānkīlā) EN: sport engineering   
วิศวกรรมการผลิต[n. exp.] (witsawakam kān phalit) EN: production engineering   

CMU English Pronouncing Dictionary
ENGINEERING    EH2 N JH AH0 N IH1 R IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
engineering    (v) ˌɛnʤɪnˈɪəʴrɪŋ (e2 n jh i n i@1 r i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
工程[gōng chéng, ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, ] engineering; an engineering project; project; undertaking, #472 [Add to Longdo]
工程学[gōng chéng xué, ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] engineering, #22,832 [Add to Longdo]
工程图[gōng chéng tú, ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄊㄨˊ, / ] engineering graphics; technical drawing [Add to Longdo]
工程图学[gōng chéng tú xué, ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄊㄨˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] engineering graphics; technical drawing [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
工学[こうがく, kougaku] Thai: วิศวกรรม, วิศวกรรมศาสตร์ English: engineering

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ingenieurwissenschaft {f}engineering science [Add to Longdo]
Maschinenfabrik {f}engineering works [Add to Longdo]
Technikfolgenabschätzung {f}engineering results assessment [Add to Longdo]
Technische Mechanik {f}engineering mechanics [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
EC[イーシー, i-shi-] (n) (1) European Community; EC; (2) (See エレクトロニックコマース) e-commerce; electronic commerce; (3) (See 緊急避妊) emergency contraception; (4) engineering constructor [Add to Longdo]
ETR[イーティーアール, i-tei-a-ru] (n) engineering testing reactor; ETR [Add to Longdo]
インターネット技術推進グループ[インターネットぎじゅつすいしんグループ, inta-netto gijutsusuishin guru-pu] (n) {comp} Internet Engineering Steering Group; IESG [Add to Longdo]
インターネット技術特別調査委員会[インターネットぎじゅつとくべつちょうさいいんかい, inta-netto gijutsutokubetsuchousaiinkai] (n) {comp} Internet Engineering Task Force; IETF [Add to Longdo]
インダストリアルエンジニアリング[, indasutoriaruenjiniaringu] (n) industrial engineering [Add to Longdo]
エンジニアリング[, enjiniaringu] (n) engineering; (P) [Add to Longdo]
エンジニアリングセラミックス[, enjiniaringuseramikkusu] (n) engineering ceramics [Add to Longdo]
エンジニアリングプラスチック[, enjiniaringupurasuchikku] (n) engineering plastics [Add to Longdo]
エンジニアリングワークステーション[, enjiniaringuwa-kusute-shon] (n) {comp} engineering workstation; EWS [Add to Longdo]
エンプラ[, enpura] (n) (abbr) (See エンジニアリングプラスチック) engineering plastics [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ケース[けーす, ke-su] Computer-Aided Software Engineering, CASE [Add to Longdo]
ソフトウェア工学[ソフトウェアこうがく, sofutouea kougaku] software engineering [Add to Longdo]
トラヒックエンジニアリング[とらひっくえんじにありんぐ, torahikkuenjiniaringu] traffic engineering [Add to Longdo]
ネットワークエンジニアリング[ねっとわーくえんじにありんぐ, nettowa-kuenjiniaringu] network engineering [Add to Longdo]
リバースエンジニアリング[りばーすえんじにありんぐ, riba-suenjiniaringu] reverse engineering [Add to Longdo]
人間工学[にんげんこうがく, ningenkougaku] ergonomic (engineering), human engineering [Add to Longdo]
知識工学[ちしきこうがく, chishikikougaku] knowledge engineering [Add to Longdo]
定格[ていかく, teikaku] rated value (engineering) [Add to Longdo]
工学[こうがく, kougaku] engineering [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 engineering
   n 1: the practical application of science to commerce or
      industry [syn: {technology}, {engineering}]
   2: the discipline dealing with the art or science of applying
     scientific knowledge to practical problems; "he had trouble
     deciding which branch of engineering to study" [syn:
     {engineering}, {engineering science}, {applied science},
     {technology}]
   3: a room (as on a ship) in which the engine is located [syn:
     {engineering}, {engine room}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top