ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

engineer

E21 N JH AH0 N IH1 R   
116 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -engineer-, *engineer*
English-Thai: Longdo Dictionary
mechanical engineer(n) วิศวกรเครื่องกล
mechanical engineering(n) วิศวกรรมเครื่องกล
automotive engineering(n) วิศวกรรมยานยนต์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
engineer[N] คนขับรถไฟ, Syn. mechanic
engineer[VT] วางแผน, See also: กำหนดโครงสร้างของงาน, จัดโครงงาน, Syn. contrive, plan
engineer[N] วิศวกร
engineering[N] วิศวกรรมศาสตร์, See also: การช่าง, วิศวกรรม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
engineer(เอนจินเนียร์') n. วิศวกร,นายช่าง,คนขับ,รถไฟ,ผู้สร้างเครื่องจักร,ทหารช่าง,ผู้จัดการ,ผู้มีความชำนาญ -vt. วางแผน,สร้าง,จัดการ,ควบคุม, See also: engineery n. ดูengineer, Syn. inventor
engineering(เอนจินเนีย'ริง) n. วิศวกรรม,การช่าง, การจัดการ,การวางแผนและควบคุมอย่างชำนิชำนาญ, Syn. maneuvering
civil engineern. วิศวกรโยธา, See also: civil-engineering n. ดูcivil engineer
computer aided engineerinงานวิศวกรรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใช้ตัวย่อว่า CAE (อ่านว่า ซีเออี) หมายถึง การออกแบบคำนวณเชิงวิศวกรรมนั้น สามารถทำได้โดยอาศัยคอมพิวเตอร์กำหนดสูตรสำเร็จ และจะเปลี่ยนแปลงความต้องการได้เมื่อเปลี่ยนข้อมูล
computer engineeringวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เป็นสาขาหนึ่งในการศึกษาวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ โดยจะเน้นหนักในเรื่องของฮาร์ดแวร์ (hard ware) หรือส่วนตัวเครื่อง และระบบการทำงานภายในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นวงจร (card) หน่วยประมวลผล หน่วยบันทึก ฯดู computer science เปรียบเทียบ
customer engineerวิศวกรประจำเครื่องใช้ตัวย่อว่า CE หมายถึงวิศวกรที่บริษัทที่ขายเครื่องคอมพิวเตอร์มักจัดไว้ให้บริการ หรือคำแนะนำในการใช้เครื่อง แก่ลูกค้า
reengineerยกเครื่องใหม่หมายถึง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานใหม่หมดทั้งสำนักงาน อาจจะเริ่มตั้งแต่ เปลี่ยนโครงสร้าง กำหนดสายงานใหม่ ไปจนถึง กำหนดเวลาทำงาน ฯ ทุกอย่างเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่จะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพดีขึ้น
reverse engineerวิศวกรรมย้อนกลับหมายถึง กระบวนการถอดรหัสโปรแกรม โดยไม่ต้องดูรหัสที่โปรแกรมนั้นใช้อยู่ แต่ถอดจากการวิเคราะห์แยกแยะว่าโปรแกรมนั้น ๆ มีผลกระทบทางด้านฮาร์ดแวร์อย่างไร ทำงานอย่างไร
software engineeringวิศวกรรมซอฟต์แวร์เป็นศัพท์ที่เพิ่งนำมาใช้เมื่อไม่นานมานี้ โดยกำหนดให้ถือว่า วิศวกรรมซอฟต์แวร์เป็นส่วนหนึ่งของวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (computer engineering) วิศวกรรมซอฟต์แวร์ นั้นจะเน้นเรื่องการพัฒนาซอฟต์แวร์ และการนำซอฟต์แวร์นั้น ๆ ไปทดลองใช้ มุ่งให้ความสำคัญในเรื่องการผลิตซอฟต์แวร์สำหรับคอมพิวเตอร์ชั้นดี รวมทั้งระเบียบวิธีการเขียนโปรแกรม และการบริหารโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับซอฟต์แวร์
system engineerวิศวกรระบบหมายถึง วิศวกรที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์อาจมีหน้าที่ออกแบบ หรือวางข้อกำหนดในการซื้อหรือหาเครื่องให้เหมาะสมกับงานที่จะใช้คอมพิวเตอร์ ชี้แนะจุดผิดพลาดกว้าง ๆ เมื่อเครื่องทำงานผิดวัตถุประสงค์ รวมทั้งชี้แนะว่า ควรใช้เครื่องมากน้อยอย่างใดจึงจะคุ้มค่า หรืออาจหมายถึง การชี้แนะในเรื่องการจัดหาอุปกรณ์บางชนิดเพิ่มเติม เพื่อให้การทำงานเฉพาะอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

English-Thai: Nontri Dictionary
engineer(n) วิศวกร,นายช่าง,ทหารช่าง
engineering(n) วิศวกรรม,การช่าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
engineering geologyธรณีวิศวกรรม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
engineering insuranceการประกันภัยทางวิศวกรรม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
engineering interruption insuranceการประกันภัยการหยุดชะงักทางวิศวกรรม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
engineering workstationสถานีงานวิศวกรรม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
engineering, socialการวิศวกรรมทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Engineered woodไม้ประกอบเชิงวิศวกรรม [TU Subject Heading]
Engineeringวิศวกรรมศาสตร์ [เศรษฐศาสตร์]
Engineeringวิศวกรรมศาสตร์ [TU Subject Heading]
Engineeringวิศวกรรมศาสตร์ [การแพทย์]
Engineering contractsสัญญาทางวิศวกรรม [TU Subject Heading]
Engineering designการออกแบบวิศวกรรม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Engineering designการออกแบบทางวิศวกรรม [TU Subject Heading]
Engineering drawingsแบบทางวิศวกรรม [TU Subject Heading]
Engineering economyเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม [TU Subject Heading]
Engineering firmsบริษัทวิศวกรรม [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
engineerช่างยนต์
engineer (n ) ต้นกลเรือ
engineering geophysics (n ) ธรณีฟิสิกส์เชิงวิศวกรรม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm an engineer.ฉันเป็นวิศวกร. 2010: The Year We Make Contact (1984)
I'm an engineer, goddamn it!ฉันเป็นวิศวกร 2010: The Year We Make Contact (1984)
Cardiological technician? Civil engineer?เอาอีกแล้วสิ Big (1988)
Construction engineer. - Computer operator? Read that one.บางทีก็ใส่ขีดสั้นบางทีก็ไม่ใส่ Big (1988)
My engineers unearthed it in the mountain region north of Ankara while excavating for copper.วิศวกรของผมขุดขึ้นมา ในภูเขาทางตอนเหนือของแอนการา ขณะที่ขุดคันหาแร่ทองแดง Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
An engineer?วิศวกร? The Russia House (1990)
- Also qualified in aspects of engineering.- มีคุณสมบัตินอกจากนี้ในด้านของวิศวกรรม The Russia House (1990)
Engineering. We're making progress, gentlemen.วิศวกรรม เรากำลังทำให้ความคืบหน้าสุภาพบุรุษ The Russia House (1990)
Mobile 1 to station 2.02, engineering.โมบายล์ 1 ถึงสถานี2 The Bodyguard (1992)
Simple engineering though, wouldn't you think ?แต่เครื่องจักรคงเล่นไม่ยาก... Schindler's List (1993)
Fucking Jew bitch engineer.นังวิศวกรยิว... Schindler's List (1993)
And you are an engineer ? Yes.เธอเป็นวิศวกร Schindler's List (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
engineerAmong the audience, there were teachers, lawyers, engineers, and so on.
engineerBob become an engineer.
engineerClive wants to be an electronic engineer.
engineerEngineering service will be taken up by the Japanese company.
engineerEngineers are crazy about solar energy.
engineerHe bowed out as engineer.
engineerHe grew up to be an engineer.
engineerHe is an able engineer.
engineerHe is going to be an engineer.
engineerHe wants to be an engineer.
engineerHe was an engineer and was treated as such.
engineerHis work is in engineering.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิศวกรรมศาสตร์[N] engineering, Example: ผู้ที่จะสมัครตำแหน่งนี้ต้องมีวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกลหรืออุตสาหการ, Thai definition: วิชาที่เกี่ยวกับการนำความรู้ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติมาประยุกต์ใช้, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
วิชาช่าง[N] engineering, Example: นักศึกษากลุ่มนี้สอบวิชาช่างได้เกรดเอทุกคน, Thai definition: ความรู้ที่เกี่ยวกับช่าง
วิศวกรรม[N] engineering, Example: ดร. การุญได้รับการติดต่อให้ไปนั่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรม ของบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ(จำกัด), Thai definition: การนำความรู้ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติมาประยุกต์ใช้
นายช่าง[N] engineer, See also: mechanician, technician, Syn. วิศวกร, Example: นายช่างสั่งให้รื้อถอนอาคารส่วนที่ไม่ได้มาตรฐาน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ประกอบงานด้านวิศวกรรม
ช่างกล[N] engineer, See also: mechanic, Syn. นายช่าง, Example: เขาเป็นช่างกลอยู่กรมอู่ทหารเรือ, Count unit: คน
วิศวกร[N] engineer, See also: mechanic, Example: ปัญหาสมองไหลในสาขาขาดแคลนมิได้มีเพียงวิศวกรเท่านั้น หากสาขาสำคัญอื่นๆ ก็เริ่มจะมีมากขึ้น, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ประกอบงานวิศวกรรม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างอากาศ[n. exp.] (chang ākāt) EN: aircraft mechanic ; aeronautical engineer   FR: technicien en aéronautique [m]
ช่างเครื่อง[n.] (changkhreūang) EN: mechanic ; fitter ; engineer   FR: mécanicien [m] ; ajusteur [m] ; ingénieur technicien [m]
ช่างเครื่องจักร[n. exp.] (chang khreūangjak) EN: engineer   
ช่างกล[n.] (chang kon) EN: mechanic ; engineer   FR: mécanicien [m] ; ingénieur mécanicien [m]
ช่างยนต์[n.] (chang yon) EN: mechanic ; machinist ; mechanical engineer   FR: mécanicien [m] ; mécano [m] (fam.) ; machiniste [m]
หัวหน้าช่างกล[n. exp.] (hūanā chang kon) EN: chief engineer   
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบอาวุโส[n. exp.] (jaonāthī dūlaē rabop āwusō) EN: senior system engineer   
คณิตศาสตร์การเงิน[n. exp.] (khanittasāt kānngoen) EN: mathematical finance ; mathematics of finance ; financial engineering ; financial mathematics   
มหาบัณฑิต[n.] (mahābandit) EN: holder of a master's degree ; Master (of science, engineering, medicine)   
นายช่าง[n. exp.] (nāi chāng) EN: chief mechanic ; supervising engineer ; chief   FR: mécanicien en chef [m] ; ingénieur superviseur [m] ; chef d'équipe [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ENGINEER    E21 N JH AH0 N IH1 R
ENGINEERS    EH2 N JH AH0 N IH1 R Z
ENGINEER'S    EH2 N JH AH0 N IY1 R Z
ENGINEERED    EH2 N JH AH0 N IY1 R D
ENGINEERS'    EH2 N JH AH0 N IH1 R Z
ENGINEERING    EH2 N JH AH0 N IH1 R IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
engineer    (v) ˌɛnʤɪnˈɪəʴr (e2 n jh i n i@1 r)
engineers    (v) ˌɛnʤɪnˈɪəʴz (e2 n jh i n i@1 z)
engineered    (v) ˌɛnʤɪnˈɪəʴd (e2 n jh i n i@1 d)
engineering    (v) ˌɛnʤɪnˈɪəʴrɪŋ (e2 n jh i n i@1 r i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
工程[gōng chéng, ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, ] engineering; an engineering project; project; undertaking, #472 [Add to Longdo]
工程师[gōng chéng shī, ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄕ, / ] engineer, #5,704 [Add to Longdo]
工程学[gōng chéng xué, ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] engineering, #22,832 [Add to Longdo]
工程图[gōng chéng tú, ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄊㄨˊ, / ] engineering graphics; technical drawing [Add to Longdo]
工程图学[gōng chéng tú xué, ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄊㄨˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] engineering graphics; technical drawing [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ingenieur {m}; Ingenieurin {f} | Ingenieure {pl} | leitender Ingenieurengineer (with university degree) | engineers | lead engineer; chief engineer [Add to Longdo]
Maschinist {m} (auf Schiffen)engineer (on ships) [Add to Longdo]
Weißstreifen-Aalgrundel {f} (Pholidichthys leucotaenia) [zool.]engineer goby [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
EC[イーシー, i-shi-] (n) (1) European Community; EC; (2) (See エレクトロニックコマース) e-commerce; electronic commerce; (3) (See 緊急避妊) emergency contraception; (4) engineering constructor [Add to Longdo]
ETR[イーティーアール, i-tei-a-ru] (n) engineering testing reactor; ETR [Add to Longdo]
IEEE[アイトリプルイー;アイイーイーイー, aitoripurui-; aii-i-i-] (n) Institute of Electrical and Electronics Engineers; IEEE [Add to Longdo]
アプリケーションエンジニア[, apurike-shon'enjinia] (n) {comp} application systems engineer [Add to Longdo]
インターネット技術推進グループ[インターネットぎじゅつすいしんグループ, inta-netto gijutsusuishin guru-pu] (n) {comp} Internet Engineering Steering Group; IESG [Add to Longdo]
インターネット技術特別調査委員会[インターネットぎじゅつとくべつちょうさいいんかい, inta-netto gijutsutokubetsuchousaiinkai] (n) {comp} Internet Engineering Task Force; IETF [Add to Longdo]
インダストリアルエンジニアリング[, indasutoriaruenjiniaringu] (n) industrial engineering [Add to Longdo]
エンジニア[, enjinia] (n) engineer; (P) [Add to Longdo]
エンジニアリング[, enjiniaringu] (n) engineering; (P) [Add to Longdo]
エンジニアリングセラミックス[, enjiniaringuseramikkusu] (n) engineering ceramics [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エンジニア[えんじにあ, enjinia] engineer [Add to Longdo]
カスタマエンジニア[かすたまえんじにあ, kasutamaenjinia] customer engineer (CE) [Add to Longdo]
ケース[けーす, ke-su] Computer-Aided Software Engineering, CASE [Add to Longdo]
システムエンジニア[しすてむえんじにあ, shisutemuenjinia] system engineer [Add to Longdo]
ソフトウェア工学[ソフトウェアこうがく, sofutouea kougaku] software engineering [Add to Longdo]
トラヒックエンジニアリング[とらひっくえんじにありんぐ, torahikkuenjiniaringu] traffic engineering [Add to Longdo]
ネットワークエンジニアリング[ねっとわーくえんじにありんぐ, nettowa-kuenjiniaringu] network engineering [Add to Longdo]
フィールドエンジニア[ふぃーるどえんじにあ, fi-rudoenjinia] field engineer (FE) [Add to Longdo]
リバースエンジニアリング[りばーすえんじにありんぐ, riba-suenjiniaringu] reverse engineering [Add to Longdo]
人間工学[にんげんこうがく, ningenkougaku] ergonomic (engineering), human engineering [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 engineer
   n 1: a person who uses scientific knowledge to solve practical
      problems [syn: {engineer}, {applied scientist},
      {technologist}]
   2: the operator of a railway locomotive [syn: {engineer},
     {locomotive engineer}, {railroad engineer}, {engine driver}]
   v 1: design as an engineer; "He engineered the water supply
      project"
   2: plan and direct (a complex undertaking); "he masterminded the
     robbery" [syn: {mastermind}, {engineer}, {direct},
     {organize}, {organise}, {orchestrate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top