ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enfant terrible

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enfant terrible-, *enfant terrible*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enfant terrible[N] คนที่มีพฤติกรรม, ทัศนคติหรือคำพูดที่ทำให้คนอื่นตกใจ, Syn. manace, troublemaker

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enfant terrible    (n) ˌɒnfɒn-tɛrˈiːbl (o2 n f o n - t e r ii1 b l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
異端児[いたんじ, itanji] (n) nonconformist; dissenter; maverick; enfant terrible [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  enfant terrible
      n 1: a person whose unconventional behavior embarrasses others

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

enfant terrible ( EH1 N F AA2 N T T EH1 R AH0 B AH0 L)

 


  

 
enfant terrible
  • คนที่มีพฤติกรรม, ทัศนคติหรือคำพูดที่ทำให้คนอื่นตกใจ[Lex2]
  • (n) /ˌɒnfɒn-tɛr'iːbl/ [OALD]
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
infant, infants, enchant, L'Enfant, infant's *

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top