ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enema

EH1 N AH0 M AH0   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enema-, *enema*
Possible hiragana form: えねま
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enema[N] การสวนทวารหนักโดยใช้น้ำยา
enema[N] น้ำยาที่ใช้สำหรับการสวนทวารหนัก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enema(เอน'นะมะ) n. การฉีดยาเข้าไปในไส้ตรง,ยาฉีดดังกล่าว,ยาสวนทวารหนัก,เครื่องสวนทวารหนัก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
enema, bariumการสวนตรวจทวารด้วยแบเรียม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
enema; clysma; clyster๑. ยาสวนทวาร๒. การสวนทวาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
enematorเครื่องสวนทวารหนัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Enemaสารสวนทวาร [TU Subject Heading]
Enemaอุจจาระ,การสวน,การสวนทววารหนัก,การสวน [การแพทย์]
Enema Study, Bariumการตรวจลำไส้ใหญ่ทั้งหมด [การแพทย์]
Enema, Bariumการสวนแบเรียม,สวนแบเรี่ยม [การแพทย์]
Enema, Barium, Conventionalการสวนด้วยแบเรี่ยมแบบธรรมดา [การแพทย์]
Enema, Barium, Regularการสวนตรวจด้วยแบเรียมธรรมดา [การแพทย์]
Enema, Base Line Bariumการสวนตรวจด้วยแบเรี่ยมที่ทำไว้เทียบ [การแพทย์]
Enema, Cleansingสวนล้างอุจจาระ [การแพทย์]
Enema, Colostomyการสวนเข้าทางรูเปิดของลำไส้ใหญ่ [การแพทย์]
Enema, Controlled Bariumการสวนตรวจด้วยแบเรี่ยมที่ทำไว้เทียบ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Must have had his grande latte enema. Like so many others. I had become a slave to the Ikea nesting instinct.ไม่, คุณแค่ต้องการการนอนพักผ่อนตามธรรมชาติ Fight Club (1999)
If you don't... it's an enema for you!ถ้าทำไม่ได้ จะจับฉีดยา Nobody Knows (2004)
Not an enema, green peppersไม่ต้องฉีดยา แค่พริกไทยเขียวก็พอแล้ว Nobody Knows (2004)
They've been giving me a sandpaper enema to wear a wire.เขาทำฉันแสบมากเพราะ อยากให้ฉันใส่เครื่องดักฟัง Sí se puede (2008)
This isn't the first planetary enema we've delivered.นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่พวกเราเคยทำหรอกนะ Lucifer Rising (2009)
She's not giving you a friggin' enema.เธอคงไม่ทำให้นาย ประสาทเสียหรอก No More Good Days (2009)
If you get the pizza, you also get the bowel prep and enema that comes with it.ถ้าคุณได้พิซซ่า คุณจะได้ ยาล้างลำไส้กับยาสวนทวารด้วย Sanctuary (2010)
I like my enemas piping hot.อยากจะได้ยาสวนทวารแบบร้อนๆ หน่ะ Sexy (2011)
Porcelain, you just made a powerful enema.น้องลายครามจ๊ะ เธอน่ะได้ทำยาสวนทวารอย่างแรงเลยทีเดียว Sexy (2011)
Fender-bender, enema.อุบัติเหตุรถยนต์บ้าง สวนก้นคนไข้บ้าง It Takes Two to Make a Thing Go Wrong (2011)
11:15, lava enemas, followed by pilates.11 โมง 15 นาที: โดนสวนทวารด้วยลาวา ตามด้วย Pilates Horror Fiction in Seven Spooky Steps (2011)
Time for your enema, sir.ได้เวลาสวนทวารหนักครับ Rules Don't Apply (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enemaI gave him an enema.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สวน[v.] (sūan = suan) EN: give an enema   

CMU English Pronouncing Dictionary
ENEMA    EH1 N AH0 M AH0
ENEMAS    EH1 N AH0 M AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enema    (n) ˈɛnɪmə (e1 n i m @)
enemas    (n) ˈɛnɪməz (e1 n i m @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einlauf {m} [med.] | Einläufe {pl} | jdm. einen Einlauf machenenema | enemas | to give sb. an enema [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
腸内洗浄[ちょうないせんじょう, chounaisenjou] (n) colonic irrigation; enema [Add to Longdo]
浣腸;潅腸;灌腸[かんちょう, kanchou] (n,vs) (1) (giving an) enema; (2) (uk) (sl) prank where the anal region of another person is poked with index fingers [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enema
   n 1: an injection of a liquid through the anus to stimulate
      evacuation; sometimes used for diagnostic purposes [syn:
      {enema}, {clyster}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top