ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enduring

EH0 N D Y UH1 R IH0 NG   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enduring-, *enduring*, endur
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enduring(adj) ซึ่งอดทน, See also: คงทน, อดกลั้น, ทนทรมาน, Syn. patient, tolerant
enduring(adj) อยู่รอด, See also: คงอยู่, Syn. persisting, surviving
enduringness(n) ความอดทน, See also: ความทนทาน, ความคงทน, ฐิติ, ขันติ, Syn. patience

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enduring(เอนดิว'ริง) adj. ทนทาน,ยืนนาน,อมตะ,ไม่ตาย, See also: enduringness n. ดูenduring, Syn. lasting

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enduringThere are various ways of enduring the pain.
enduringThis film is indeed an enduring masterpiece.
enduringThis is so enduring as to make even the most diligent worker give up.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยืนนาน(adv) for long, See also: enduringly, , Syn. lastingly, Ant. จิรัง, ยั่งยืน, Thai Definition: ขอให้คุณสองคนรักกันยืนนาน, Notes: ระยะเวลาที่ยาวนาน
ความคงทน(n) durability, See also: enduringness, bearableness, Syn. ความทนทาน, ความคงทนถาวร, Example: มีผู้นิยมเขียนภาพด้วยสีน้ำมันบนผ้ากันมากขึ้นเนื่องจากมีความคงทนไม่เสียหายง่ายเหมือนการเขียนด้วยสีฝุ่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อึด[eut] (x) EN: enduring ; persevering ; persistent ; tough  FR: endurant ; fort ; tenace ; impassible
คงทน[khongthon] (adj) EN: enduring ; lasting ; durable ; permanent  FR: durable ; permanent
มีมาตลอด[mī mā taløt] (x) EN: enduring
ถาวร[thāwøn] (adj) EN: permanent ; enduring ; lasting ; everlasting ; perpetual  FR: solide ; stable ; permanent ; durable ; perpétuel
ทน[thon] (adj) EN: enduring ; durable ; lasting
เยื้อ[yeūa] (x) EN: enduring ; lasting ; protracted
ยืน[yeūn] (adj) EN: long-lasting ; durable ; long ; lasting ; enduring
ยืนนาน[yeūnnān] (adv) EN: for long ; enduringly ; lastingly  FR: durablement

CMU English Pronouncing Dictionary
ENDURING EH0 N D Y UH1 R IH0 NG
ENDURING IH0 N D UH1 R IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enduring (v) ˈɪndjˈuəʳrɪŋ (i1 n d y u@1 r i ng)
enduringly (a) ˈɪndjˈuəʳrɪŋliː (i1 n d y u@1 r i ng l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
しぶとい[shibutoi] (adj-i) tenacious; tough; enduring; dogged; headstrong; stubborn; obstinate; unyielding [Add to Longdo]
臥薪嘗胆[がしんしょうたん, gashinshoutan] (n,vs) going through thick and thin to attain one's objective; enduring unspeakable hardships for the sake of vengeance [Add to Longdo]
刻苦精進[こっくしょうじん, kokkushoujin] (n,vs) being arduous; working diligently enduring hardships; making a strenuous effort [Add to Longdo]
刻苦精励[こっくせいれい, kokkuseirei] (n,vs) being arduous; working diligently enduring hardships; making a strenuous effort [Add to Longdo]
刻苦勉励[こっくべんれい, kokkubenrei] (n,vs) being arduous; working diligently enduring hardships [Add to Longdo]
根の良い[こんのよい, konnoyoi] (n) enduring; persevering [Add to Longdo]
心に残る[こころにのこる, kokoroninokoru] (exp,v5r) to stay in one's heart; to be enduringly memorable; to be unforgettable [Add to Longdo]
尽きせぬ[つきせぬ, tsukisenu] (adj-pn) eternal; everlasting; endless; enduring [Add to Longdo]
屹然[きつぜん, kitsuzen] (adv-to,adj-t) (1) (arch) towering; lofty; (2) enduring isolation and not succumbing to one's surroundings [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enduring
   adj 1: unceasing; "an abiding belief"; "imperishable truths"
       [syn: {abiding}, {enduring}, {imperishable}]
   2: patiently bearing continual wrongs or trouble; "an enduring
     disposition"; "a long-suffering and uncomplaining wife" [syn:
     {enduring}, {long-suffering}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top