ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

endow with

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -endow with-, *endow with*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา endow with มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *endow with*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
endow with[PHRV] บริจาคให้กับ
endow with[PHRV] สร้างให้มี (ความสามารถ) โดยธรรมชาติ

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fù, ㄈㄨˋ, / ] poetic essay; taxation; bestow on; endow with, #10,252 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top