ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

endothermal

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -endothermal-, *endothermal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
endothermal[ADJ] โดยมีปฏิกริยาที่ดูดซับความร้อน, See also: ซึ่งดูดซับความร้อน
endothermal[ADJ] ที่เป็นสัตว์เลือดอุ่น

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 endothermal
   adj 1: (of a chemical reaction or compound) occurring or formed
       with absorption of heat [syn: {endothermic},
       {endothermal}, {heat-absorbing}] [ant: {exothermal},
       {exothermic}, {heat-releasing}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

endothermal

 


  

 
endothermal
 • โดยมีปฏิกริยาที่ดูดซับความร้อน: ซึ่งดูดซับความร้อน [Lex2]
 • ที่เป็นสัตว์เลือดอุ่น[Lex2]
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
endothermic, isothermal, isothermally, enthrall, epidermal, informal, internal, anathema, interval, anathemas, anthem, antral, anathema's

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top