ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

endorsee

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -endorsee-, *endorsee*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
endorsee[N] ผู้รับเช็คหรือเอกสารที่มีการเซ็นมอบไว้ให้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
endorseen. ผู้รับโอน,ผู้รับเอกสารหรือตั๋วเงินที่ผู้อื่นเซ็นมอบไว้ให้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
endorseeผู้รับสลักหลัง (ตั๋วเงิน) [ดู indorsee] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้รับสลักหลัง[n. exp.] (phūrap salaklang) EN: endorsee   FR: endossataire [m]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Indossatar {m} | Indossatare {pl}endorsee | endorsees [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top