ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

endogamy

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -endogamy-, *endogamy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
endogamy[N] การแต่งงานของคนที่อยู่ในเผ่าเดียวกัน, See also: การแต่งงานในหมู่ญาติมิตร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
endogamyการสมรสในกลุ่ม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 endogamy
   n 1: marriage within one's own tribe or group as required by
      custom or law [syn: {endogamy}, {intermarriage},
      {inmarriage}] [ant: {exogamy}, {intermarriage}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

endogamy

 


  

 
endogamy
 • การแต่งงานของคนที่อยู่ในเผ่าเดียวกัน: การแต่งงานในหมู่ญาติมิตร [Lex2]
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
endgame, endgames, enigma, endgame's, entomb

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top