ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

endocardium

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -endocardium-, *endocardium*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
endocardium[N] เยื่อบุโพรงหัวใจ, See also: เนื้อเยื่อบุโพรงหัวใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
endocardiumเป็นผนังชั้นในสุดของหัวใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
endocardiumเยื่อบุหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Endocardiumผนังชั้นในหัวใจ,เยื่อบุหัวใจ,เยื่อบุภายในหัวใจ [การแพทย์]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  endocardium
      n 1: the membrane that lines the cavities of the heart and forms
           part of the heart valves

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top