ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

endmost

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -endmost-, *endmost*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา endmost มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *endmost*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
endmost[ADJ] ไกลที่สุด, See also: ท้ายที่สุด, Syn. farthest, last

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
endmostadj. ปลายสุด,ท้ายสุด,ไกลสุด

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
letzteendmost [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top