ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

endearment

IH0 N D IH1 R M AH0 N T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -endearment-, *endearment*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
endearment(n) การทำให้เป็นที่รัก, See also: การแสดงความรัก, Syn. affection, fondness, love

English-Thai: Nontri Dictionary
endearment(n) ความเป็นที่รัก,การแสดงความรัก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แม่[maē] (n) EN: mae [term of endearment]   FR: mae [terme affectif]

CMU English Pronouncing Dictionary
ENDEARMENT IH0 N D IH1 R M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
endearment (n) ˈɪndˈɪəʳmənt (i1 n d i@1 m @ n t)
endearments (n) ˈɪndˈɪəʳmənts (i1 n d i@1 m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
重愛[じゅうあい, juuai] (n) endearment [Add to Longdo]
天涯比隣[てんがいひりん, tengaihirin] (exp) a great distance does not detract from the feeling (relationship) of endearment; feeling as though a dear one faraway were living in one's close neighborhood [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  endearment
      n 1: the act of showing affection

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top