ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

endearingly

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -endearingly-, *endearingly*, endearing
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Has gone from endearingly eccentrichas gone from endearingly eccentric Nanda Parbat (2015)
... whowanderoutside. That can be a very endearing quality.... ที่คิดนอกกรอบ และซึ่งทำได้ดีมาก The Story of Us (1999)
Cute, and rather, cliché, in an endearing kind of way.น่ารักและค่อนข้างคิดโบราณ ในชนิดที่เป็นที่รักของทาง Cubeº: Cube Zero (2004)
You should leave this endearing place as soon as possible.พวกคุณต้องย้ายออกจากสถานที่ อันเป็นที่รักนี่ ในทันทีที่ทำได้ Episode #1.7 (2008)
You were such a terrible spy, we thought it was sort of... endearing.ฉันว่ามันออกจะน่ารักดี Never Been Kissed (2010)
Honey Tits. I say it's endearing.ยาหยีหัวนมใหญ่ ผมหมายถึงสุดที่รัก End Times (2011)
It's oddly endearing.มันน่ารักแปลกๆ Nature of the Beast (2011)
Well, that's endearing.แหม ช่างน่ารักจริง Matsya Nyaya (2012)
It's quite endearing.ก็น่ารักดีนะคะ The Sin Eater (2013)
Your enthusiasm is... endearing.ความกระตือรือร้นของคุณ... เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจ Pilot (2015)
Has gone from endearingly eccentrichas gone from endearingly eccentric Nanda Parbat (2015)
Legal Tender and Endearing Manners strikes the front just outside the eighth pole.Legal Tender und Endearing Manners gehen nach dem achten Pfosten in Führung. Killer Joe (2011)
...but it's Endearing Manner that's come on now... aber jetzt kommt Endearing Manner Killer Joe (2011)
...a spectacular upset, Endearing Manner has won the impossible!... hat Endearing das Unmögliche möglich gemacht! Killer Joe (2011)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
endearingly (a) ˈɪndˈɪəʳrɪŋliː (i1 n d i@1 r i ng l ii)
endearing (v) ˈɪndˈɪəʳrɪŋ (i1 n d i@1 r i ng)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
endearing(adj) ซึ่งเป็นที่รัก, See also: น่ารัก, เป็นที่รัก, Syn. appealing, likable, lovable

CMU English Pronouncing Dictionary
ENDEARING EH0 N D IY1 R IH0 NG

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小鬼[xiǎo guǐ, ㄒㄧㄠˇ ㄍㄨㄟˇ, ] (idiom) an endearing term of address to a child; little demon, #17,430 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
zärtlichendearing [Add to Longdo]
zärtlich {adv}endearingly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
可愛げがない[かわいげがない, kawaigeganai] (exp,adj-i) charmless; lacking charm; not adorable; unendearing; not very nice at all [Add to Longdo]
甘い言葉[あまいことば, amaikotoba] (exp) (See おだて) alluring words; endearing words; sugared words; sweet words; honeyed words; flattery; cajolery [Add to Longdo]
給う;賜う[たまう, tamau] (v5u) (1) (arch) to receive; (2) to grant; to bestow; to award; (3) (male) semi-polite or endearing auxiliary verb indicating reception by the speaker (suffixed to the -masu stem of another verb) [Add to Longdo]
紅顔可憐[こうがんかれん, kougankaren] (n,adj-na) youthful and endearing; rosy-cheeked and sweet [Add to Longdo]
小父[おじ, oji] (n) (used with suffix -san or -sama) endearing term for unrelated older man; (with suffix -san) term used by a child to address unrelated adult male [Add to Longdo]
小母[おば, oba] (n) (uk) (used with suffix -san or -sama) endearing term for unrelated older woman; (with suffix -san) term used by a child to address unrelated adult female [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  endearingly
      adv 1: in an adorable manner; "the toddler behaved adorably"
             [syn: {adorably}, {endearingly}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top