ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

end with

   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -end with-, *end with*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
end with[PHRV] จบลงด้วย, See also: สิ้นสุดด้วย, Syn. finish with

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I prayed this curse would end with me.if I'm ever gonna fix what I've done. I was praying this curse would have ended with me. The Butterfly Effect (2004)
It must end with me.It must end with me. The Butterfly Effect (2004)
Perhaps it's best that it end with him.- พวกเราส่วนใหญ่ไม่มีบ้านให้กลับหรอกครับ X-Men: The Last Stand (2006)
Even if "I love you" had been said a thousand times in the relationship, it can just simply end with the word "breakup".ถึงแม้คำว่า "ฉันรักคุณ" จะพูดออกมาเป็นพันๆครั้ง แต่มันก็จบง่ายๆแบบนั้น แค่ด้วยคำว่า "เลิกกัน" นี่ละความรัก Princess Hours (2006)
And I know they do not end with the war.ถึงสงครามจะจบไปแล้ว แต่คดีก็ไม่จบตาม Hannibal Rising (2007)
Looks like a road that will end with glory for them.แล้วก็ดูเหมือนว่าเขาน่าจะรักษาสถิตินี้ไว้ได้ จนจบทัวนาเม้นท์ซะด้วย Goal II: Living the Dream (2007)
It'll start with hair pulling and end with detectives taking our statements.เริ่มด้วยดึงผมก่อน แลล้วจบด้วยนักสืบมาสอบปากคำเราน่ะ In Buddy's Eyes (2008)
If all our conversations end with them saying "fine,"ถ้าคนเรายอมกันแบบเนี้ยได้หมดนะ Escape from Dragon House (2008)
Sometimes the greatest journeys start accidentally, and end with a higher purpose.บางครั้งการเดินทางที่ยิ่งใหญ่ เกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุ และจบลงด้วยจุดประสงค์ที่ยิ่งใหญ่กว่า Snow Buddies (2008)
I mean I've hit a dead end with my research.ผมหมายความว่างานผมมันถึงทางตัน Chapter One 'The Second Coming' (2008)
I wanna start with leaders and end with the Mayor.ไล่จากบรรดาผู้นำ แล้วจบที่นายก Vantage Point (2008)
- It won't end with your son.-ฉันจะไม่จบแค่ที่ลูกคุณ Doubt (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
end withAll tragedies end with a death.
end withI'm at my wit's end with this difficult problem.
end withMy hair stood on end with horror when I saw the scene.
end withShe irritates me to no end with her complaints.
end withShe is at her wit's end with her son. He sometimes does not come home until 3 or 4 a.m.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หยอด[V] end with, Example: เขาหยอดคำหวานไว้ก่อนที่จะจากไป, Thai definition: แถมคำชม หรือคำพูดคมคาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แกม[v.] (kaēm) EN: blend with ; dash ; mix with ; mingle with   FR: mêler à ; allier à ; mélangé à
คบ[v.] (khop) EN: associate with ; make friend with ; be in contact with ; commerce with   FR: fréquenter ; frayer (avec) (litt.)
คบค้า[v.] (khopkhā) EN: associate with ; make friend with ; contact with   
คบค้าสมาคม[v. exp.] (khopkhā samākhom) EN: associate with ; make friend with ; contact with   

Japanese-English: EDICT Dictionary
ふいになる[, fuininaru] (exp) (See おじゃんになる) to come to nothing; to fall through; to end without result [Add to Longdo]
メル友;メール友[メルとも(メル友);メールとも(メール友), meru tomo ( meru tomo ); me-ru tomo ( me-ru tomo )] (n) a friend with whom one corresponds by e-mail; email friend [Add to Longdo]
謹啓[きんけい, kinkei] (int,n) (hon) (letters that open with this usu. end with 敬白, 謹言, or 敬具) Dear Sir or Madam; Dear Sirs; Gentlemen [Add to Longdo]
困難と闘う;困難と戦う[こんなんとたたかう, konnantotatakau] (v5u) to contend with difficulties [Add to Longdo]
混じる[こんじる, konjiru] (v1,vi,vt) (See 混ずる) to be mixed in with; to blend with [Add to Longdo]
混ずる[こんずる, konzuru] (vz,vi,vt) (See 混じる) to be mixed in with; to blend with [Add to Longdo]
争い戦う[あらそいたたかう, arasoitatakau] (v5u) to fight with; to contend with [Add to Longdo]
拝啓[はいけい, haikei] (n) (letters beginning with this typically end with 敬具) Dear (so and so); Dear Sir; Dear Madam; To Whom It May Concern; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top