ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

end off

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -end off-, *end off*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
end off[PHRV] จบลงด้วย, See also: ปิดท้ายด้วย, Syn. finish off, finish up

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไล่ออก[v.] (lai-øk) EN: dismiss ; fire ; sack ; expel ; axe ; discharge ; lay off ; send off   FR: renvoyer ; licencier ; congédier ; virer (fam.) ; expulser ; exclure ; mettre dehors ; mettre à la porte

Japanese-English: EDICT Dictionary
歓送迎会[かんそうげいかい, kansougeikai] (n) party to welcome (e.g. new employees) and send off (e.g. retiring employees) [Add to Longdo]
見送る[みおくる, miokuru] (v5r,vt) (1) to see off (e.g. to the station, an airport, etc.); to escort (e.g. home); to farewell; (2) to see out; to send off; (3) to let pass; to wait and see; to continue (e.g. in legal contexts); (4) to let a pitch go by (baseball); to watch a batted ball go into the stands; (P) [Add to Longdo]
御用納め;ご用納め[ごようおさめ, goyouosame] (n) (See 御用始め) year-end office closing (usu. Dec. 28) [Add to Longdo]
差し遣わす;差遣わす;差し遣す;差遣す[さしつかわす, sashitsukawasu] (v5s,vt) to send off; to dispatch [Add to Longdo]
終着局[しゅうちゃくきょく, shuuchakukyoku] (n) {comp} end office; terminating office [Add to Longdo]
積み出す[つみだす, tsumidasu] (v5s,vt) to send off [Add to Longdo]
配当落ち[はいとうおち, haitouochi] (n) dividend off; ex dividend [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
終着局[しゅうちゃくきょく, shuuchakukyoku] end office, terminating office [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top